Debatt: Förbjud smaksatta e-cigaretter för att skydda unga

I en debattartikel i tidningen Göteborgsposten uppmärksammar läkare, forskare och hälsoexperter den senaste forskningen kring e-cigaretters hälsorisker. Skribenterna uppmanar politiker ta till sig forskningen och utifrån den vidta de åtgärder som behövs för att skydda unga: förbjuda smaktillsatser i e-cigaretter. Forskningen upplyser om att e-cigaretter kan ha liknande fysiologiska effekter på kroppen som traditionella cigaretter vid långvarigt bruk, såsom hjärt- och lungsjukdom samt en försämrad psykisk hälsa. Flertalet vetenskapliga studier visar även på att enbart smaksättningarna i sig också kan utgöra en hälsorisk. Det skriver hjärtläkaren Magnus Lundbäck, nikotinforskaren Louise Adermark och experten inom folkhälsovetenskap samt epidemiologi, Linnea Hedman.

Under det senaste året ökade e-cigarettanvändandet med nästan 500 procent i gymnasiet, och med över 300 procent bland unga vuxna, samtidigt som cirka 2 procent inom ålderskategorin 30-64 år använder e-cigaretter. Studier har visat att fruktsmakande e-cigaretter ger en kraftigare aktivering av hjärnans belöningssystem, en effekt som kopplats till hur beroendeframkallande en produkt är.

Tyvärr röstades förslaget om ett förbud mot smaktillsatser i e-cigaretter ned i den omröstning i riksdagen som ägde rum sommaren 2022, med argument som att ”det inte finns några smakförbud för nikotintuggummi, så varför skulle man införa ett på e-cigaretter?” Skribenterna menar att de riksdagsrepresentanter som accepterade dessa argument begick ett misstag då de blandade ihop e-cigaretter med befintliga fungerande metoder för rökavvänjning, exempelvis nikotintuggummin. Dessa produkter är inte jämförbara eftersom att nikotintuggummi är till för att sluta med tobak medan e-cigaretter föder beroendet, och dessutom ger liknande hälsorisker som traditionella cigaretter enligt flertalet studier.

”Det är nu dags att avsluta tobaksindustrins pågående experiment på barn och unga och omedelbart reglera e-cigaretterna enligt det mönster som redan genomförts i många andra länder. Sverige kan inte vara det sista landet som väljer att skydda sina unga från ett livslångt nikotinberoende”, avslutar skribenterna.

Magnus Lundbäck, hjärtläkare på Danderyds sjukhus, docent vid Karolinska institutet
Louise Adermark, docent i neurobiologi vid Göteborgs universitet
Linnea Hedman, docent i folkhälsovetenskap och epidemiologi vid Umeå universitet

Vill du också se ett helt tobaksfritt Sverige? Skriv under här.