Debatt: Fritt fram att marknadsföra tobak till barn och unga

10 juli 2019
 / 
Debatt: Fritt fram att marknadsföra tobak till barn och unga

Genom att kalla nikotinprodukter ”tobaksfria” kan tobaksindustrin kringgå lagstiftningen och ogenerat marknadsföra sina produkter direkt till barn och unga. I stället för att sätta ned foten väljer regeringskansliet och konsumentverket i stället att ge grönt ljus till tobaksindustrins rekrytering av nästa generations tobaksbrukare.

Det skriver Helen Stjerna, generalsekreterare A Non-Smoking Generation, tillsammans med Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden, Tanja Tomson, docent i folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet och Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala Universitet, i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Utdrag ur artikeln (som är en kortare version av debattartikeln som tidigare publicerats i UNT):

Tobaksindustrin har lanserat e-cigaretter och ”tobaksfritt” snus som mindre farliga alternativ till konventionella cigaretter men förutom att e-cigarettanvändare i större utsträckning börjar röka vanliga cigaretter, kan även nikotinfria e-vätskor innehålla nikotin och förgiftningsfall har förekommit.

Vidare är halten nikotin i vissa av de ”tobaksfria” snussorterna cirka 20 gånger högre än i konventionella cigaretter. Snus och e-cigaretter är kanske mindre farliga alternativ till cigaretter, men att tillåta reklam för dessa produkter är ett svek mot alla barn.

Även om många av de skadliga ämnen som finns i tobaksrök reduceras vid användande av e-cigaretter och snus så kvarstår det faktum att nikotin är ett potent gift som kan ge upphov till kroniska skador. Nikotin ökar risken för diabetes typ-2, hjärt- kärlsjukdomar, psykiska sjukdomar, fosterskador och plötslig spädbarnsdöd.

Tobak är ett hot mot en global hållbar utveckling. Det nikotin som används i e-cigaretter och ”tobaksfritt” snus framställs av tobak som mestadels odlas i låginkomstländer där barnarbete är vanligt förekommande. Barn som arbetar på tobaksfälten fråntas inte bara möjligheten till utbildning, de blir också sjuka av arbetet. Nikotin går in via huden, och en dags arbete på fälten kan motsvara konsumtionen av 50 cigaretter.

Förslag till akuta åtgärder för att förhindra en nikotin-epidemi:

  • Inkludera samtliga tobaksprodukter i rådande reklamförbud
  • Förbjud smaker och design som lockar barn
  • Inför lag om nikotin och tobaksfri skoltid
  • Inför hållbarhetsskatt på tobak

Läs hela artikeln i Dagens Samhälle.