Debatt: Fröken Snusk får unga att börja snusa, SVT

3 februari 2024
 / 
Debatt: Fröken Snusk får unga att börja snusa, SVT

Under en längre tid har artisten Fröken Snusk arbetat aktivt för att locka in unga i ett skadligt nikotinberoende genom sina produkter. Nyligen polisanmälde Ljungby kommun artisten då hon hade sålt sina nikotinprodukter i samband med en konsert utan något tillstånd. Trots införandet av ny lagstiftning den 1 augusti 2022, som reglerar nya nikotinprodukter, fortsätter Fröken Snusk att marknadsföra sina produkter fritt på sociala medier och öppet dela ut gratisprover till unga. Det är uppenbart att den nya lagen inte fungerar när tobaksindustrin, inklusive Fröken Snusk, fortsätter att bryta mot lagen. Det är av yttersta vikt att SVT tar sitt ansvar och avbryter artistens medverkan i Melodifestivalen – inte minst med tanke på att hon når en miljonpublik som främst består av barnfamiljer. Det skriver A Non Smoking Generation tillsammans med Hjärt-Lungfonden, forskare och andra sakkunniga i en debattartikel publicerad i Aftonbladet.

I Aftonbladet lyfter artikelförfattarna den ironi bakom Fröken Snusks låtbidrag till årets Melodifestival som heter ”unga och fria”, eftersom hon samtidigt jobbar hårt på att locka barn och ungdomar in i ett skadligt nikotinberoende. Nyligen meddelade Ljungby kommun att de polisanmält Fröken Snusk för olovlig nikotinförsäljning i samband med en konsert. Fröken Snusk verkar heller inte skämmas när hon öppet delar ut gratis snusdosor till unga tjejer i samband med sina konserter och sedan sprider det i sina sociala medier, menar skribenterna. Fröken Snusks konton på Instagram och TikTok är överfyllda av reklam för vitt snus och e-cigaretter. Reklam som otvetydigt riktas till unga under 25 år.

På kort tid har Fröken Snusk etablerat sig som en populär epadunk-artist med närmare hundratusen följare i sina sociala medier. Där har hon också varit framgångsrik i att etablera sitt eget vita snus och e-cigaretter genom gratis smakprover och lockande godissmaker. Vitt snus var länge helt oreglerat i Sverige och tobaksindustrin kunde på så sätt fritt rekrytera en hel generation ungdomar genom att kalla sina nya produkter ”tobaksfria”. Det är viktigt att förstå att dessa produkter innehåller stora mängder nikotin som medför allvarliga hälsorisker och kan vara direkt dödligt i stora doser.

Skribenterna lyfter att ett stort antal organisationer under en längre tid har påtalat behovet av en skärpt lagstiftning för vitt snus och e-cigaretter. Exempelvis, att dessa produkter ska regleras och beskattas som tobak för att skydda barn och unga. Den 1 augusti 2022 infördes en efterlängtad lag som inkluderar en 18-årsgräns på nikotinprodukter och att reklam för dessa produkter ska vara måttfull. Lagen fungerar bevisligen inte då tobaksindustrin och bolag som Fröken Snusk ogenerat bryter mot den gång på gång, betonar artikelförfattarna.

Sedan 2016 genomför A Non Smoking Generation en årlig Novusundersökning som varje år visar att fler än 9 av 10 tobaksbrukare börjar i tonåren eller ännu tidigare. Undersökningen visar också tydligt att de främsta anledningarna till att börja är kompisars påverkan och viljan att passa in. Både i skolmiljön och i ungdomars sociala medieflöden framgår det tydligt att vitt snus och e-cigaretter används av allt ifrån  kompisar, artister, influencers och andra förebilder. Skribenterna förklarar att väldigt få, om ens någon, väljer att bli nikotinist. När kompisen bjuder eller när det enkelt kan beställas hem ett gratisprov i sociala medier, kan det vara svårt att tacka nej – och det är även svårt att föreställa sig hur snabbt man kan bli beroende.

Bruket av nya nikotinprodukter har under de senaste åren ökat lavinartat bland minderåriga; för att skydda barn och unga krävs både skärpt lagstiftning och ökad kunskap. Kanske saknar SVT kunskap i den här frågan, menar artikelförfattarna, men oavsett borde väl SVT vara helt fritt från alla former av reklam, fortsätter de. Skribenterna understryker att det är helt oacceptabelt att SVT ger Fröken Snusk tillgång till en miljonpublik där den främsta målgruppen är barnfamiljer. Samtliga artikelförfattarna uppmanar därför att SVT nu ska stoppa Fröken Snusks medverkan i Melodifestivalen.

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation

Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden

Louise Adermark, docent vid Sahlgrenska akademin Göteborgs Universitet

Magnus Lundbäck, hjärtläkare och docent Karolinska institutet

Stefan Swartling Peterson, MD, MPH, PhD Professor of Global Transformations for Health Karolinska Institutet

Tanja Tomson, docent i folkhälsovetenskap Karolinska Institutet

Ingrid Talu, ordförande Lärare mot Tobak

Ywonne Wiklund, ordförande Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot tobak

Lena Sjöberg, ordförande Tobaksfakta

Linnéa Hedman, docent i epidemiologi och folkhälsovetenskap Umeå Universitet