Debatt: Granska tobaksindustrins dolda baksida

31 januari 2019
 / 
Debatt: Granska tobaksindustrins dolda baksida

Barnarbete, överfiske och flygets koldioxidutsläpp – många industrier granskas hårt när det gäller hållbarhet. Men det är få som känner till det utbredda barnarbetet på tobaksfälten eller att tobaksindustrins klimatpåverkan är nästan dubbelt så stor som hela Sveriges. Det skriver Helen Stjerna, generalsekreterare för A Non Smoking Generation.

DEBATT. Totalt publicerades 12 258 artiklar i media i Sverige om tobak under första halvåret 2018. Tobaksindustrins ekonomiska vinster och vuxnas tobakskonsumtion får där stort utrymme medan produktionen och dess konsekvenser för mänskliga rättigheter samt miljö hamnar under radarn. Det framgår av rapporten Hur tobak porträtteras i media som baseras på en undersökning som genomförts av Meltwater på uppdrag av A Non Smoking Generation.

Endast fyra av dessa tusentals artiklar som undersökts handlar om tobaksproduktionen och dess inverkan på mänskliga rättigheter och miljö. Bara med rätt och tillräckliga fakta om olika industriers produktionsvillkor och effekter på mänskliga rättigheter, klimat och hållbarhet, kan allmänheten påverka utvecklingen genom sin konsumentmakt.

Läs hela debattartikeln i Aktuell Hållbarhet.