Debatt: Granska tobaksindustrins effekt på hållbar utveckling

1 mars 2022
 / 
Debatt: Granska tobaksindustrins effekt på hållbar utveckling

En ny rapport visar att medierapporteringen om tobak i hög grad fokuserar på tobaksföretagens ekonomiska vinster och utveckling på börsen. Samtidigt är mediernas granskning av tobakens effekter på miljö och hållbarhet nästintill obefintlig, och allmänhetens kunskap i frågan är alarmerande låg. Det är hög tid att media åtgärdar denna kunskapslucka och uppmärksammar tobak som ett allvarligt hållbarhetsproblem. Det skriver vi i en debattartikel i Dagens ETC.

A non smoking generations nya rapport om hur tobak porträtteras i media, baserad på en analys som har genomförts av Meltwater, visar att dagens medierapportering om tobak fungerar som indirekt reklam för tobaksindustrin. En kvalitativ analys av artiklarna som publicerades under första halvåret 2021, där tobak var huvudämnet, visar att tobaksföretagens ekonomiska vinster och utveckling på börsen fick stor exponering. Cirka 23 procent av 490 artiklar handlade om ekonomi, jämfört med 0,8 procent om miljö och hållbarhet. Denna rapportering framställer tobaksindustrin som en viktig del av samhällsekonomin, när tobak i själva verket ger upphov till omfattande kostnader och motverkar global hållbar utveckling.

Frekvent uppmärksammas olika industriers klimatpåverkan och arbetsvillkor, men den industri som säljer en icke-livsnödvändig – men livsfarlig – produkt undkommer svensk medias kritiska granskning. Detta bidrar sannolikt till allmänhetens låga kunskap om tobak bortom rökningens hälsorisker. Vår senaste Novusrapport visar att endast fyra procent känner till att nikotinet i så kallat ”tobaksfria” nikotinprodukter framställs av tobak. Få har också kunskap om att tobak odlas av miljontals barnarbetare som riskerar nikotinförgiftning via kontakt med tobaksplantan, och att odlingen ger upphov till massiv skogsavverkning.

När vi förmedlade denna kunskap till unga under hösten 2021 uppgav 97 procent att de hade tagit del av argument för att avstå från tobak. Genom att granska tobaksindustrins hållbarhetseffekter kan media höja kunskapsnivån och motivera både konsumenter och beslutsfattare att ta avstånd från tobaksindustrin.

Genom att kalla nya nikotinprodukter för ”tobaksfria” – trots att nikotinet framställs av tobak – har företagen varit framgångsrika i att framställa dessa produkter som mer hälsosamma och hållbara. Samtidigt har de lyckats kringgå tobakslagen och har, under flera års tid, haft fritt spelrum att rikta sin marknadsföring direkt till unga genom smaktillsatser, design och reklam i sociala medier. Ännu är produkter som det vita snuset helt oreglerat, men i mars ska regeringen äntligen presentera en proposition för hårdare reglering av nya nikotinprodukter.

Om media i större utsträckning väljer att belysa tobaksindustrins ohållbara och oetiska utnyttjande av barn – både som konsumenter och som producenter på tobaksodlingar runtom i världen – ökar chansen att riksdagsledamöterna fattar rätt beslut när lagförslaget ska behandlas före sommaren.

Utöver den ekonomiska rapporteringen om tobak i redaktionella medier visar A non smoking generations nya medierapport att betald reklam för vitt snus i sociala medier har ökat markant under det senaste året. Varumärkena Lyft, Loop och Volt har marknadsförts via 181 Instagram-inlägg i samarbete med 34 influencers till ett uppskattat värde av 11,8 miljoner kronor och en räckvidd på 4,3 miljoner.

Det råder inga tvivel om att denna reklam når ut till unga, och att reklamen har haft effekt. Vår Novusundersökning från 2021 visar att en av fem unga ofta ser reklam för tobaks- och nikotinprodukter, och den senaste nationella skolundersökningen av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning visar att bruket av snus och nya nikotinprodukter bland unga ökar drastiskt. Snusandet har nästintill fördubblats det senaste decenniet. 37 procent av tjejerna i gymnasiet har använt vitt snus, och 36 procent av dessa hade inte använt någon tobaksprodukt tidigare.

För att vända denna trend krävs politiska åtgärder för att stoppa reklamen, men även privata aktörer och mediebranschen kan göra skillnad genom att öka kunskapen om hur tobaksindustrin hotar ungas hälsa och en hållbar framtid.

Vill du hjälpa oss i arbetet för en mer hälsosam och hållbar värld? Stöd vårt arbete här.