Debatt: ”Höj priset på tobak för att stärka folkhälsan”

”Med endast fyra år kvar till Rökfritt Sverige 2025 finns all anledning att ta fram en färdplan med evidensbaserade åtgärder för att ta ytterligare steg för att nå målet.”

Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden, och Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-lungfonden, uppmärksammar i en debattartikel de positiva effekterna av fler rökfria utemiljöer och argumenterar för behovet av fler folkhälsofrämjande åtgärder. De efterlyser:

  • Högre pris på tobak
  • Exponeringsförbud mot tobak i butik och neutrala paket
  • Reglering av e-cigaretter likt övriga tobaksprodukter

Läs artikeln i Aftonbladet.