Debatt: Kunskap om hur tobaksindustrin påverkar hållbar utveckling motiverar unga att avstå tobak

31 januari 2020
 / 
Debatt: Kunskap om hur tobaksindustrin påverkar hållbar utveckling motiverar unga att avstå tobak

Efter att ha sett A Non Smoking Generations föreläsning ”50 kronor och barnarbete på köpet” 2019 uppgav 92 procent av unga att de hade fått argument för tobaksfrihet. För att alla barn ska få denna livsviktiga kunskap krävs en seriös granskning av tobaksindustrin i media och att information om tobakens hälso- och hållbarhetseffekter inkluderas i skolans läroplan. Det skriver Helen Stjerna, generalsekreterare för A Non Smoking Generation, i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet.

I HÖSTAS BEGAV sig våra föreläsare ut på en skolturné med projektet Tobaksbarn för sjunde året i rad. Varje år får eleverna på ett urval av skolorna delge sina tankar om föreläsningen ”50 kronor och barnarbete på köpet” i en enkätundersökning. 2019 svarade nästan 90 procent av de 1025 tillfrågade eleverna att de hade fått ökad kunskap om hur tobaksindustrin påverkar global hållbar utveckling, och 92 procent uppgav att föreläsningen innehöll argument för att avstå från tobak. Det indikerar att denna kunskap kan vara avgörande för att stödja våra barn och unga till tobaksfria liv.

Vår senaste Novusrapport avslöjar att endast fyra av tio elever får ingående information om tobak i skolan, och att kunskapen om tobaksindustrins hållbarhetseffekter brister. Endast 25 procent av unga känner till barnarbetet inom tobaksindustrin och bara 14 procent är medvetna om industrins massiva skogsavverkning.

1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag så nu är det på allvar dags att prioritera barnens perspektiv i tobaksfrågan. För att säkra alla barns rätt till god hälsa och den information som motiverar till ett hälsosamt liv måste information om tobak ur både hälso- och hållbarhetsperspektiv förmedlas via den ordinarie skolundervisningen.

2019 nådde Tobaksbarn ut till drygt 19 000 elever och återigen ser vi att kunskapen om hur tobak är ett hot mot både mänskliga rättigheter och vår miljö kan stärka dem i valet att avstå tobak. Trots ungas engagemang i hållbarhetsfrågor och det faktum att mer än 30 procent av eleverna i årskurs två på gymnasiet använder tobak får vi minskade bidrag till våra projekt. Med anledning av civilsamhällets osäkra och varierande resurser blir skolans uppdrag att förmedla denna information till alla elever ännu viktigare.

Vår senaste rapport om hur tobak porträtteras i media visar att knappt 10 procent av artiklarna under första halvåret 2019, där tobak nämndes i rubrik eller ingress, handlade om miljö och hållbarhet. Många industrier granskas hårt vad gäller hållbarhet, men den industri som också orsakar åtta miljoner dödsfall varje år får mindre uppmärksamhet.

Medias bristfälliga granskning av tobaksindustrin, som bidrar till allmänhetens kunskapsbrist, är särskilt problematisk i dag när nya ”tobaksfria” nikotinprodukter väller ut på marknaden. Sanningen är att dessa produkter innehåller höga doser nikotin som framställs av tobak och kan därmed inte vara tobaksfria. Genom att ta bort färgen och smaken av tobak och kalla produkterna ”tobaksfria” lyckas företagen kringgå lagen som förbjuder tobaksreklam. Med hjälp av smaktillsatser, design och reklam försöker de sedan locka våra barn in i beroenden.

Här kan media spela en avgörande roll i att sprida den kunskap som krävs för att politiker ska våga ta ställning för tobaksfria barn, och som möjliggör för barn att fatta informerade beslut.

Bristen på kunskap om att nikotin framställs av tobak som hotar global hållbar utveckling måste åtgärdas för att skydda barns rätt till hälsa och en hållbar framtid.

Helen Stjerna
Generalsekreterare A Non Smoking Generation