Debatt: Låt dig inte luras av tobaksindustrin – bojkotta konferensen Post Tobak

5 oktober 2021
 / 
Debatt: Låt dig inte luras av tobaksindustrin – bojkotta konferensen Post Tobak

Få känner till hur tobak hotar global hållbar utveckling. Det är dags att genomskåda tobaksindustrins lögner och strategier en gång för alla, skriver A Non Smoking Generations generalsekreterare Helen Stjerna i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet där hon uppmanar till bojkott av konferensen Post Tobak.

Tobaksindustrin vilseleder konsumenter och beslutsfattare genom marknadsföring av ”mindre skadliga” och ”tobaksfria” nikotinprodukter. En ny Novus-undersökning visar att bara fyra procent av allmänheten vet att allt nikotin framställs av tobak, och få känner till nikotinets allvarliga hälsorisker samt hur tobak hotar global hållbar utveckling. Det är dags att genomskåda tobaksindustrins lögner och strategier en gång för alla.

Nästa generation. Som ett resultat av ökad kunskap om hälsorisker och starkare tobakslagar röker allt färre i Sverige och många andra höginkomstländer. I takt med minskad efterfrågan på cigaretter har tobaksindustrin utvecklat nya produkter och strategier för att rekrytera nya kunder i sin viktigaste målgrupp – barn och unga. Det är nämligen bara barn som börjar. 92 procent av alla rökare och snusare börjar i tonåren eller tidigare. Utvecklingen och marknadsföringen av nya produkter syftar primärt till att undkomma eller förhindra regleringar som skulle kunna försämra företagens möjligheter att fånga nästa generation i ett livslångt nikotinberoende.

Vilseledande strategier. Världen över försöker tobaksindustrin vilseleda konsumenter och beslutsfattare genom att tona ned hälsoriskerna med nikotin, samt framhäva relativa risker med olika tobaksprodukter. Sådana jämförelser förlorar relevans genom att öka kunskapen om hur nikotin, som är den gemensamma substansen i alla tobaks- och nikotinprodukter, hotar både folkhälsa och hållbar utveckling. De flesta vet att rökning dödar, men enligt A Non Smoking Generations nya Novus-undersökning är kunskapen om nikotinets hälsoeffekter extremt låg. Forskning visar att nikotin inte bara är extremt beroendeframkallande utan också skadar hjärnan och ökar risken för allvarliga folkhälsoproblem, såsom psykisk ohälsa, hjärt-kärlsjukdom, typ-2 diabetes, fosterskador samt andra missbruk.

Nikotin utan tobak? Bara fyra procent av den vuxna allmänheten vet att nikotinet i vitt snus och e-cigaretter framställs av tobak. De senaste åren har tobaksindustrin därför lyckats marknadsföra nya nikotinprodukter som ”tobaksfria” – trots att nikotinet framställs av tobak – och kunnat kringgå tobakslagen. Tobaksindustrin har fritt kunnat designa, smaksätta, marknadsföra och dela ut gratis smakprover direkt till ungdomar. Resultatet är att ungas bruk av vitt snus har ökat med 128 procent på bara två år. Marknadsföringen av ”tobaksfria” produkter har också fungerat för att framställa produkterna som mindre hälsofarliga samt för att dölja tobakens globala konsekvenser. Få känner till att tobaksindustrin motverkar alla 17 globala mål för hållbar utveckling och medverkar till grova människorättsbrott, utbrett barnarbete samt omfattande miljö- och klimatproblem genom hela produktionskedjan.

Avancerad greenwash. Samtliga tobaksprodukter innebär allvarliga hälsorisker även om graden eller mängden hälsorisker varierar. Ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv är dock alla tobaks- och nikotinprodukter lika skadliga eftersom de framställs genom samma produktion. Trots det fortsätter tobaksindustrin att ducka för ansvaret och utnyttjar i stället olika typer av CSR-aktiviteter för att profilera sig som en viktig aktör i arbetet för ett mer hållbart samhälle. Ett aktuellt exempel är konferensen ”Post Tobak” som anordnas av en stiftelse som kallar sig för miljö- och folkhälsoinstitut, men som i själva verket är en frontorganisation för tobaksindustrin som vill skapa ett forum där de kan främja sina intressen i riksdagen och EU-parlamentet. Officiellt handlar konferensen om hälsa och hållbarhet men syftar i själva verket till att främja industrins rykte och affärer snarare än att bidra till reell samhällsförbättring.

Gemensamt ansvar. Sverige ratificerade WHO:s Tobakskonvention redan 2005 och FN:s Barnkonvention blev svensk lag 2020, men ännu har vi inte implementerat alla de evidensbaserade åtgärder som krävs för att skydda unga från alla former av nikotinberoende. Politiska åtgärder är av största vikt men även privata aktörer kan göra skillnad och skulle sannolikt stärka det egna varumärket genom att ta ställning mot tobaksindustrin. A Non Smoking Generations Novus-undersökning visar att bara en av tio bland den svenska allmänheten tycker att det är okej att samarbeta med tobaksföretag. Över 250 byråer, organisationer och företag har redan tagit ställning via den globala kampanjen ”Quit Big Tobacco”. Det innebär ett åtagande att inte arbeta för eller med tobaksrelaterade aktörer. Är det inte hög tid att fler svenska aktörer väljer samma väg?

Post Tobaksindustrin. Vi uppmanar samtliga inbjudna deltagare att bojkotta konferensen ”Post Tobak” utifrån det faktum att vi aldrig kommer nå dit om tobaksindustrin får fortsatt fritt spelrum. Tobaksindustrins enda intresse är att initiera och upprätthålla nikotinberoende, oavsett produkt. Så länge företag, media, politiker och andra vuxna fortsätter att acceptera samt främja tobaksindustrin, kan de fortsätta utnyttja barn och förgifta vår planet. För att samhället och världen ska nå ”Post Tobak” krävs att fler aktörer tar ställning för en helt tobaksfri värld och avstår alla samarbeten med tobaksindustrin – som inte har en plats i en hållbar framtid.

Helen Stjerna
Generalsekreterare, A Non Smoking Generation