Debatt: Låt EU stärka tobaksregleringen i kampen mot cancer

16 december 2021
 / 
Debatt: Låt EU stärka tobaksregleringen i kampen mot cancer

Den vetenskapliga evidensen visar tydligt att miljontals sjukdoms- och dödsfall i Europa skulle kunna förhindras genom politiska åtgärder som främjar mer hälsosamma levnadsvanor, skriver Helen Stjerna i en replik på en debattartikel i NWT.

En stark och sammanhållen reglering av samtliga tobaks- och nikotinprodukter inom EU, i linje med EU-kommissionens cancerplan, handlar inte om pekpinnar eller moralism, utan om att skydda barn och unga från skadliga nikotinberoenden – som ökar risken för framtida missbruk och förtida död.

Europaparlamentarikern Sara Skyttedal (KD) välkomnar EU:s kamp mot cancer, men menar att fokus i den politiska debatten har flyttats från forskning till reglering av människors konsumtion. Denna analys innehåller en tydlig motsättning då forskning visar att vissa konsumtionsvaror, såsom tobak, alkohol och droger, orsakar en betydande andel av alla cancerfall samt andra allvarliga sjukdomar.

27 procent av all cancer kan kopplas till tobak, och 90 procent av all lungcancer orsakas av rökning. Den vetenskapliga evidensen visar tydligt att miljontals sjukdoms- och dödsfall i Europa skulle kunna förhindras genom politiska åtgärder som främjar mer hälsosamma levnadsvanor.

Sara Skyttedal menar vidare att Europaparlamentets tillfälliga utskott som arbetar med cancerbekämpning, BECA, har blivit fartblinda på grund av EU-kommissionens ambitiösa mål om att minska tobaksbruket till fem procent år 2040. Hon menar att ”långtgående förslag” såsom smakförbud på alla tobaks- och nikotinprodukter, neutrala förpackningar och kraftigt höjda skatter, skulle få oönskade följder – med hänvisning till svensk ”skadereduceringspolitik”.

Återigen förbiser hon forskning och hävdar ogrundat, likt snusindustrin, att snus och nikotinportioner är orsaken till Sveriges relativt låga andel rökare. Oberoende studier visar att nya nikotinprodukter inte hjälper vuxna som vill sluta röka, utan leder istället ofta till ett skadligt blandbruk och riskerar att bli en inkörsport till nikotinberoende bland unga icke-rökare, som därefter löper ökad risk att även börja röka traditionella cigaretter samt fastna i andra drogmissbruk.

Nio av tio tobaksbrukare som är fast i ett livsfarligt och ofta oönskat levnadsmönster som hade kunnat förhindras, börjar i tonåren eller tidigare. Lösningen för att bekämpa cancer och andra folksjukdomar är inte att tillåta eller främja fler tobaks- och nikotinprodukter, utan att skydda den unga generationen av européer som ännu inte använder tobak.

Vill du hjälpa oss att förebygga tobaksrelaterade sjukdomar i Sverige? Stöd vårt arbete här.

Helen Stjerna, Generalsekreterare, A Non Smoking Generation