Debatt: ”M: Gör fler lokaler och ytor tobaksfria i arbetet för ett Rökfritt Sverige”

14 januari 2022
 / 
Debatt: ”M: Gör fler lokaler och ytor tobaksfria i arbetet för ett Rökfritt Sverige”

För att nå målet om ett rökfritt Sverige till år 2025 krävs tydligare samverkan mellan kommuner och regioner, samt ett långsiktigt tobaksförebyggande arbete på alla nivåer. Det skriver Lars Holmin, Regionråd (M) i Västra Götalandsregionen, i en debattartikel i Dagens Samhälle.

För att minska rökningen till en nivå på under fem procent är det avgörande med politiska åtgärder för att stödja befintliga tobaksbrukare till att sluta, men framför allt för att hindra ungdomar från att börja. I en debattartikel lyfter Lars Holmin (M) vinsterna med tobaksförebyggande arbete – för individen, samhället och miljön – och efterlyser politiskt mod, tobaksfria miljöer samt information om tobak till både unga och vuxna.

Utdrag ur artikeln:

Ungdomar som blirberoende av att röka förkortar livet med i snitt tio år om beroendet inte kan brytas. 30-åringen som slutar röka för gott vinner 10 år, 50-åringen vinner i snitt 5–6 levnadsår. Vinsterna minskar med åldern, men rökavvänjning är ändå en av vårdens mest kostnadseffektiva behandlingar — för en ringa summa kan livskvaliteten förbättras, livet förlängas och de stegrande läkemedelskostnaderna bromsas. Det finns dock en sak som överträffar allt detta: Dagens unga som aldrig börjar röka. Tiden är inne för en gemensam kraftsamling där målet är att utrota tobaksorsakad cancer.

För att läsa hela artikeln, klicka här.

För att stödja A Non Smoking Generations tobaksförebyggande arbete, klicka här.