Debatt: Politikerna bryter mot WHO:s tobakskonvention

22 augusti 2022
 / 
Debatt: Politikerna bryter mot WHO:s tobakskonvention

I somras anordnade tobaksjätten Philip Morris en gratisresa för de borgerliga ungdomsförbunden till deras ”forsknings- och utvecklingscenter” i Schweiz. Att acceptera en sådan invit strider mot WHO:s tobakskonvention som fastslår vikten av att exkludera tobaksindustrins inflytande från politiken. Det skriver Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation, i en debattartikel i Dagens ETC.

Philip Morris spenderar cirka nio miljoner dollar om året på lobbying (2021). Bolaget arbetar aktivt för att påverka svenska politiker och har på senare år riktat många insatser mot de borgerliga ungdomsförbunden i hopp om att främja en svagare tobakslagstiftning. Detta är del av en strategi för att öka försäljningen av deras nya tobaksprodukter som marknadsförs som bättre alternativ till cigaretter. Bolaget framhäver rökningens farlighet för att dölja nikotinets alla hälsorisker – som är gemensamma för alla tobaksprodukter. Istället för att ljuga om cigaretternas hälsofaror som på 70-talet, försöker industrin idag att underminera all forskning som visar att nikotin ökar risken för allvarliga folkhälsoproblem, som hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes och psykisk ohälsa.

2017 lanserade Philip Morris en vision om en rökfri värld, och hävdar sedan dess att de vill göra Sverige rökfritt. Vid flera tillfällen har bolaget anordnat lunchseminarier där politiker har bjudits in för att diskutera deras vision – som officiellt handlar om att fasa ut cigaretterna till förmån för nya ”bättre” tobaksprodukter.

Det kanske låter bra, men visionens underliggande syfte är att kunna fortsätta rekrytera nya nikotinister och säkra framtida intäkter i länder där cigarettförsäljningen blivit allt hårdare reglerad. Välviljan förlorar all legitimitet när de parallellt försöker öka cigarettförsäljningen på mindre reglerade marknader.

I juli bekostade Philip Morris en resa och logi för CUF:s ordför­ande till deras forskningscenter i Schweiz. Syftet var att upplysa politikerna om deras nya produkter och ”skademinimeringsinsatser”. Bolaget lobbar för att svensk tobakspolitik ska anamma skademinimering, bland annat genom att läkare borde få i uppdrag att rekommendera rökare att byta till andra tobaksprodukter. Inga seriösa forskare förnekar att ett sådant byte kan medföra hälso­vinster, men det saknas vetenskaplig evidens för att rökare i regel lyckas med detta. Studier visar att försök till rökstopp med hjälp av nya nikotinprodukter oftare leder till ett skadligt blandbruk, samt att produkterna just nu fungerar som en inkörsport till nikotinberoende och andra missbruk bland unga.

I direkt kontrast till riktlinjerna i WHO:s tobakskonvention menar Philip Morris nordiska vd, Anette Rosengren, att det är lika viktigt för politiker att lyssna på tobaksindustrin som på oberoende forskare. WHO har riktat skarp kritik mot bolaget för deras politiska lobbying som förhindrar evidensbaserade åtgärder för tobakskontroll, och även för deras vilseledande marknads­föring av nya produkter. Även Sverige har fått kritik av WHO, för att låta sig påverkas av tobaksindustrins lobbying med resultatet att snus och nya nikotinprodukter regleras svagare än cigaretter.

När en högt uppsatt parti­ledare, i det här fallet Liberalernas, romantiserar snus i sociala medier blir det tydligt att Sverige har ett enormt problem med premiering av snus bland politiker. I linje med Tobakskonventionen, som bygger på att tobaksindustrins intressen och folkhälsan är oförenliga, uppmanar WHO samtliga politiker att ta avstånd från tobaksindustrin och vidta åtgärder för att förebygga allt nikotinberoende.

Att samarbeta med tobaks­industrin och försvaga den svenska tobakslagstiftningen strider dessutom mot den allmänna opinionen. En färsk Novusundersökning visar att bara en av tio svenskar anser att det är okej att samarbeta med tobaksföretag. Samtidigt är en stark majoritet positiv till befintliga tobakslagar, såsom rökfria miljöer, och stödjer även åtgärder för att stärka regleringen, såsom en lag om tobaksfri skoltid, höjd tobaksskatt, och ett totalförbud mot tobaksköp för framtida generationer.

Trots att alla riksdagspartier anser att tobaksprevention är en viktig fråga, visar en enkätundersökning att många partiers stöd för tobakspreventiva åtgärder är svagt. Det är hög tid att svenska politiker lyssnar mer på väljarnas åsikter och oberoende forskare istället för tobaksindustrin.

Vill du hjälpa oss i arbetet för starkare tobakslagar? Stöd oss här.