Debatt: Reglera vitt snus som tobak och förebygg allt nikotinberoende

7 juni 2022
 / 
Debatt: Reglera vitt snus som tobak och förebygg allt nikotinberoende

92 procent av alla tobaksbrukare börjar i tonåren eller tidigare, under en tid då hjärnan är extra känslig för nikotinets skadliga effekter. För att skydda unga är det nödvändigt att införa en stark samt konsekvent reglering av alla tobaks- och nikotinprodukter, skriver Helen Stjerna, generalsekreterare för A Non Smoking Generation, i en debattreplik i Altinget

Snuskommissionen påstår att regeringens förslag om att reglera tobaksfria nikotinprodukter har baserats på ett bristfälligt beslutsunderlag med tvivelaktiga slutsatser.

De framhåller att underlaget endast refererar till statistik och information från myndigheter och organisationer som är kontrollerade samt beroende av regeringen, och att regeringen därför får ”de svar som den vill ha”. Framför allt menar Snuskommissionen att siffrorna gällande ungas bruk av vitt ”tobaksfritt” snus från CAN:s nationella skolundersökning är överdrivet höga för att förstärka problemet och legitimera regeringens förslag.

Vad är problemet, Snuskommissionen?

Men vad är egentligen problemet och varför är lagförslagen viktiga? Regeringen vill skydda barn och unga från skadliga nikotinberoenden, medan Snuskommissionen gör allt i sin makt för att undergräva information och beslut som riskerar att begränsa snusindustrins verksamhet.

Vidare kritiserar Snuskommissionen både regeringen och A Non Smoking Generation för att inte undersöka tidigare förhållningssätt till tobak bland ungdomar som nu har testat vitt snus.

De lyfter fram att över 40 procent av unga tjejer som har testat vitt snus tidigare har rökt cigaretter, men begår här samma misstag som de beskyller oss för; att överdriva problemet och lyfta fram siffror som ”hjälper” dem att rättfärdiga sina egna argument. Snuskommissionen vill framställa det vita snuset som en bidragande orsak till att rökningen bland unga minskar, men har inga belägg för ett sådant samband samtidigt som de utelämnar CAN:s siffror som också visar att en nästan lika stor andel, 36 procent, av unga tjejer som har testat vitt snus aldrig har använt någon annan tobaksprodukt tidigare.

Forskningsläget då?

Forskningsläget visar snarare att nya produkter ofta blir ett tillägg till befintligt bruk, och att personer som använder nikotin i tidig ålder blir mer benägna att börja röka och missbruka andra droger senare i livet.

Snuskommissionen betonar flertalet gånger att de vill se en reglering av det tobaksfria snuset. Samtidigt tar de tillfället i akt att förespråka tobaksindustrins ”skademinimeringsprincip” vars mål är att tobaksprodukter ska regleras olika hårt utifrån deras relativa hälsorisker.

De försöker få med sig regeringen på en nollvision för rökningen genom att behandla snus och nya nikotinprodukter som mindre farliga substitut till cigaretter. Deras uttalade stöd till en kommande reglering är uppenbarligen inte motiverat av att skydda Sveriges befolkning från nikotinberoende och dess skadeverkningar, utan handlar snarare om att framställa sig själva och snusindustrin som en ansvarstagande aktör – för att kunna påverka politiken i en riktning som gynnar deras egna affärsintressen.

Forskning utelämnas

När snusindustrin talar om skademinimering utelämnas konsekvent all den forskning som indikerar att rökare sällan lyckas sluta med hjälp av nya nikotinprodukter, utan oftare riskerar att addera ytterligare en ovana och fastna i ett skadligt blandbruk.

Snusindustrin försöker också dölja nikotinets hälsorisker genom att ignorera vetenskaplig evidens som visar att nikotin, oavsett produkt, ger kvarstående skador på hjärnan och ökar risken för flertalet allvarliga folkhälsoproblem såsom hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och psykiska sjukdomar.

Vi ignorerar inte det faktum att cigaretter är den absolut farligaste tobaksprodukten att konsumera, men en strikt och likvärdig reglering av alla tobaks- och nikotinprodukter hindrar inte vuxna tobaksbrukare från att byta produkt, däremot stärks skyddet av den unga åldersgruppen som riskerar att börja.

Vill du bidra till att skydda barn och unga från nikotinberoende? Stöd vårt arbete här.

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation