Debatt: “Reklam på sociala medier lockar unga till att börja röka”

Lagstiftarna ”ligger steget efter” när det kommer till att hindra tobaksindustrins utveckling av nya rökprodukter och marknadsföring i sociala medier, skriver fyra forskare i en debattartikel i DN den 22 december. Forskarna redogör för flera studier som visar att dessa produkter, såsom e-cigaretter, riskerar locka fler ungdomar in i ett livslångt skadligt nikotinberoende.

Tobaksindustrin behöver ständigt utveckla nya strategier för att säkra framtida kunder, och tar fram nya produkter samt marknadsföringsknep för att nå ut till unga. Tobaksförebyggande arbete i Sverige har bidragit till en minskning i tobaksbruk bland unga under de senaste åren. Enligt CAN:s undersökningar har andelen elever i årskurs 9 som röker vanliga cigaretter minskat från 14 procent 2013 till 11 procent 2018. I årskurs 2 på gymnasiet har andelen minskat från 28 procent till 23 procent under samma tidsperiod. Den stora mängden nya rökprodukter som nyligen har introducerats på marknaden riskerar dock att motverka den positiva trenden. På senare år har det blivit allt vanligare att ungdomar röker vattenpipa och e-cigaretter.

Forskarna har gjort en undersökning om svenska ungdomars bruk av olika nikotinprodukter i relation till psykisk hälsa och riskbeteenden. De analyserar resultaten och jämför med utvecklingen i andra länder, som till exempel USA där myndigheterna är oroade över den ökande användningen av e-cigaretter bland unga. De belyser även en holländsk studie som visar att risken är tio gånger större att ungdomar som har testat e-cigaretter även testar vanliga cigaretter, jämfört med de som aldrig har testat e-cigaretter.

I debattartikeln uppmärksammas hur tobaksindustrin designar e-cigaretter och andra nya rökprodukter (Heat not burn-produkter) samt tillsätter olika smaker för att locka barn och unga till att vilja testa. Tobaksföretagen lyckas dessutom kringgå den lagstiftning som finns vad gäller marknadsföring, exempelvis genom sponsrade inlägg i sociala medier.

Debattartikeln innehåller starka argument för att beslutsfattare som har möjlighet påverka utvecklingen måste ta krafttag mot tobaksindustrin.

Läs hela debattartikeln, skriven av forskarna Bengt Arnetz, Judy Arnetz , Maria Nilsson och Ywonne Wiklund, i DN.