Debatt: ”Så kan ministrarna minska tobaksbruket”

7 mars 2019
 / 
Debatt: ”Så kan ministrarna minska tobaksbruket”

”Ett minskande tobaksbruk är ett ansvar för hela regeringen – alla har ni möjlighet att påverka.” Det skriver Göran Boëthius, Tobaksfakta, och Hans Gilljam, Läkare mot tobak, i en debattartikel i Altinget. Artikeln innehåller uppmaningar till elva ministrar i regeringen som genom olika åtgärder har möjlighet att skydda barn och folkhälsan från tobaksindustrin. 

Utdrag ur artikeln:

Bredden av tobaksbrukets effekter – liksom av de nödvändiga åtgärderna för att minska bruket – gör det angeläget att engagera hela regeringen i ett förebyggande arbete. Trots den globala och nationella hälsokatastrof som tobaksbruket utgör har frågan hittills legat under den svenska regeringens radar. Det är hög tid att regeringen – och riksdagen – inser att det finns en olösbar konflikt mellan tobaksindustrins och folkhälsans intressen. Detta är en av tobakskonventionens grundteser, ratificerad av Sverige redan år 2005: Tobaksindustrin eller dess allierade ska inte tillåtas påverka folkhälsopolitiken.

Läs hela debattartikeln här.

Bildkälla: Altinget