Debatt: Sätt stopp för industrin som utnyttjar barn

17 december 2021
 / 
Debatt: Sätt stopp för industrin som utnyttjar barn

Tobaksindustrin utnyttjar barnarbete för att minimera sina kostnader i produktionen, och lockar barn in i skadlig konsumtion för att maximera sina framtida vinster. Nu krävs en starkare reglering av samtliga tobaks- och nikotinprodukter, samt fler kunskapshöjande åtgärder på tobaksområdet. Det skriver Helen Stjerna, generalsekreterare för A Non Smoking Generation, i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet under den pågående Musikhjälpen som i år har temat barnarbete.

Denna vecka pågår Musikhjälpen, där årets tema är att bidra till en värld utan barnarbete. Det är väl känt att skadligt barnarbete förekommer i många industrier, men få känner till att tobaksindustrin är en av dem. Få känner också till att även ”tobaksfria” nikotinprodukter framställs av tobak och orsakar samma hållbarhetsproblem. Det är dags att bredda tobaksdebatten och i högre grad inkludera barns rättigheter samt global hållbar utveckling.

Barnarbetet fortgår och ökar. Enligt den internationella arbetsorganisationen (ILO) klassas barnarbetet på tobaksodlingar som en av de värsta och mest skadliga formerna av barnarbete. 2011 uppskattade ILO att minst 1,3 miljoner barn under 14 år arbetar inom tobaksindustrin, men mörkertalet är stort och statistiken exkluderar barn i åldern 15–18 år. Risken är dessutom stor att barnarbetet har ökat sedan dess, till följd av ökad tobaksproduktion och Covid-19-pandemins effekter i form av lock-downs, ekonomisk osäkerhet samt skolstängningar. Trots att barnarbetet på tobaksodlingar runtom i världen har pågått i decennier är medierapporteringen och allmänhetens kunskap i frågan alarmerande låg.

Kunskapspotential. Barn som arbetar på tobaksodlingar får sällan sina rättigheter eller grundläggande behov tillgodosedda. Det hårda arbetet utförs utan skyddsutrustning och rätt till vila, och leder ofta till att barnen går miste om väsentliga delar av sin skolgång samt utsätts för allvarliga hälsorisker. A Non Smoking Generations senaste Novus-undersökning visar att bara 20 procent av den svenska allmänheten känner till att tobaksindustrin utnyttjar barnarbete, och endast 13 procent vet att barn som arbetar på tobaksodlingar ofta blir nikotinförgiftade. Genom att höja kunskapsnivån i denna fråga kan vi göra stor skillnad och öka chansen att fler väljer att ta avstånd från tobaksindustrin samt alla dess ohållbara produkter. Under hösten 2021 uppgav nästan 97 procent av tillfrågade elever att vår föreläsning ”Barnarbete i ny förpackning” innehåller argument för att avstå från tobak.

Nya produkter – samma hållbarhetsproblem. De senaste åren har tobaksindustrin lanserat många nya ”tobaksfria” nikotinprodukter och varumärken. Detta är en strategi för att kringgå alla lagar som reglerar tobak och samtidigt vilseleda både konsumenter samt beslutsfattare om produkternas skadlighet. Industrin har varit framgångsrik i försöken att förändra sin image och framställa sig som mer hållbara samt hälsofrämjande, men faktum är att de nya produkterna innehåller stora mängder skadligt nikotin som utvinns ur tobak – som också odlas genom utnyttjande av barnarbete. Enligt vår Novus-undersökning är dock bara fyra procent av allmänheten, och sex procent av unga, medvetna om att nikotinet i så kallat ”tobaksfria” produkter utvinns ur tobaksplantan.

Bara barn börjar använda tobak. 92 procent av alla tobaksbrukare börjar i tonåren eller tidigare. Tobaksindustrin utnyttjar barnarbete för att minimera sina kostnader i produktionen, och lockar barn in i skadlig konsumtion för att maximera sina framtida vinster. Det krävs starkare reglering av samtliga tobaks- och nikotinprodukter, samt fler kunskapshöjande åtgärder på tobaksområdet för att motarbeta en industri som hotar barns rättigheter i hela världen.

A Non Smoking Generation efterlyser:

Politiker: inför en stark och sammanhållen reglering av tobaksindustrins alla produkter, samt en hållbarhetsskatt på tobak som kan fördelas till projekt för tobaksprevention och hållbar utveckling

Media: granska tobaksindustrins strategier och leverantörskedja, och utkräv transparens

Skolor: informera ingående om tobak ur både hälso- och hållbarhetsperspektiv

Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation

 

Vill du hjälpa oss att sprida denna kunskap till fler? Stöd vårt arbete här.