Debatt: Ska vi verkligen vara stolta över det “svenska” snuset?

Sofia Westergren (M) och Marie-Louise Hänel Sandström (M) lämnade i höstas in en motion i riksdagen som föreslår en reglering av det ”tobaksfria” snuset. På GT Debatt kritiserar Martin Bergman och Per Mittag-Leffler, från Fria Moderata Studentförbundet, motionen genom att hävda att produkten är ett avsevärt mindre skadligt alternativ till cigaretter och att Sverige har snuset att tacka för bättre folkhälsa jämfört med övriga EU. De frågar sig vad målet med hårdare tag mot snus är? Sofia Westergren (M) och Marie-Louise Hänel Sandström (M) svarar i en replik: “Målet är att skydda unga från att lockas in i ett livslångt skadligt nikotinberoende, en stor vinst för både folkhälsa och frihet.”

“Bergman och Mittag-Lefflers fokus på skademinimering och individens fria val avleder också fokus från tobaksindustrins oundvikligt ohållbara affärer. Ska vi verkligen vara stolta över det ”svenska” snuset? Tobaken i svenskt snus odlas under oacceptabla förhållanden av människor som lever i extrem fattigdom i exempelvis Malawi och Bangladesh. Industrin ger upphov till barnarbete, giftspridning och enorma miljö- och klimatproblem. Allt nikotin, även det som finns i ”tobaksfritt” snus, framställs av tobak och medför samma hållbarhetsproblem.”

Läs hela repliken här.