Debatt: Sluta glorifiera tobaksindustrin – granska den i stället

18 februari 2022
 / 
Debatt: Sluta glorifiera tobaksindustrin – granska den i stället

Vitt snus marknadsförs i allt fler betalda samarbeten med influencers i sociala medier, och nya rapporter visar att allt fler ungdomar snusar. Samtidigt fokuserar medierapporteringen om tobak i hög grad på tobaksföretagens utveckling på börsen. Vi uppmanar alla medieaktörer att sluta marknadsföra tobaksindustrin och istället granska dess oetiska marknadsföring, skriver Helen Stjerna, A Non Smoking Generation, i en debattartikel i GP.

Tobaksreklamen ökar. A Non Smoking Generations nya rapport om hur tobak porträtteras i media, baserad på en analys som har genomförts av Meltwater, visar att betald reklam för vitt snus via influencers i sociala medier har ökat markant under 2021. Dessutom har nya varumärken lanserats och fått stor exponering. Varumärkena Lyft, Loop och Volt har marknadsförts via 181 Instagram-inlägg i samarbete med 34 influencers till ett uppskattat värde av minst 11,8 miljoner kronor och en räckvidd på 4,3 miljoner. Det råder inga tvivel om att denna reklam når ut till barn och unga. Vår senaste Novusrapport från 2021 visar att en av fem unga ofta ser reklam för tobaks- och nikotinprodukter. För att stoppa denna utveckling krävs politiska åtgärder, men även reklam- och mediebranschen kan göra skillnad genom att sluta samarbeta med tobaksindustrin.

Snusandet har fördubblats

Tobaksbruket bland unga ökar. Utifrån ny nationell statistik från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning och Folkhälsomyndigheten råder det heller inga tvivel om att tobaksreklamen har haft effekt. Snusandet bland unga har nästintill fördubblats det senaste decenniet, och andelen dagligsnusare bland unga kvinnor har ökat med 300 procent mellan 2018 och 2021. 37 procent av tjejerna i gymnasiet har använt vitt snus, och hela 36 procent av dessa hade inte använt någon tobaksprodukt tidigare. Innan reklamen regleras är det extra viktigt att den vuxna allmänheten, särskilt föräldrar, inser allvaret och agerar för att skydda barn från alla former av nikotinberoende.

Nikotin utan tobak? Genom att kalla nya nikotinprodukter för ”tobaksfria” – trots att de innehåller stora mängder nikotin som framställs av tobak – har industrin lyckats kringgå alla bestämmelser kring tobak. Produkter såsom vitt snus är ännu helt oreglerade och under flera års tid har företagen kunnat locka minderåriga genom smaktillsatser, produktdesign och reklam i sociala medier. I mars ska regeringen presentera en proposition för reglering av nya nikotinprodukter, exempelvis gällande åldersgräns och marknadsföring, som ska behandlas i riksdagen före sommaren. För att påverka våra politiker att fatta rätt beslut kan media belysa tobaksindustrins oetiska strategier för att rekrytera framtida kunder bland barn. Influencers kan ta ansvar genom att omedelbart utesluta alla former av tobaksreklam från sina kanaler.

Utöver reklamen i sociala medier avslöjar medierapporten att tobak även marknadsförs indirekt genom rapporteringen i redaktionella medier. En kvalitativ analys av de artiklar som publicerades under första halvåret 2021, där tobak var huvudämnet, visar att tobaksföretagens ekonomiska vinster och utveckling på börsen fick stor medieexponering. Cirka 23 procent av 490 artiklar handlade om börs och ekonomi, jämfört med 0,8 procent som handlade om miljö och hållbarhet. Denna rapportering fungerar som dold reklam och framställer tobaksindustrin som en viktig del av samhällsekonomin, när tobak i själva verket ger upphov till omfattande samhällskostnader och hotar en långsiktigt hållbar utveckling.

Odlas med barnarbete

Medierapporteringen om tobakens hållbarhetseffekter har fortsatt varit nästintill obefintlig. Frekvent uppmärksammas andra industriers klimatpåverkan och arbetsvillkor, men den industri som säljer en icke-livsnödvändig – men livsfarlig – produkt undkommer svensk medias kritiska granskning. Detta bidrar sannolikt till allmänhetens låga kunskap om tobak bortom rökningens hälsorisker. Vår senaste Novusrapport visar att få känner till hur nikotin framställs, och att tobak odlas med barnarbete och skogsavverkning som följd. När vi förmedlade denna kunskap till unga under hösten 2021 uppgav 97 procent att de hade tagit del av argument för att avstå från tobak. Genom att granska tobaksindustrins hållbarhetseffekter kan media stärka incitamenten för både allmänhet och politiker att ta avstånd från tobaksindustrin samt alla dess skadliga produkter.

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation