Debatt: Sluta samarbeta med tobaksindustrin

14 juni 2021
 / 
Debatt: Sluta samarbeta med tobaksindustrin

Tobak dödar åtta miljoner människor varje år. Nio av tio tobaksbrukare börjar i tonåren och tobaksindustrin arbetar aktivt för att rekrytera nya kunder i varje generation. Initiativet #QuitBigTobacco uppmanar fler aktörer att ta avstånd från tobaksindustrin.

Det skriver Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation, och Anna Celay, s

Tobaksindustrin behöver oss, behöver vi den? Hälften av tobaksindustrins kunder dör i förtid, och i flera länder minskar rökningen som ett resultat av ökad tobakskontroll och kunskap. För att locka nya kunder utvecklar industrin nya produkter som behöver marknadsföras och i dag finns därför mer tobaksrelaterad business än någonsin för kommunikationsbyråer.

En enkätundersökning om kommunikationsbranschens inställning till tobaksindustrin, gjord av A Non Smoking Generation, visar att många svenska byråer har etiska riktlinjer som hindrar dem att utföra uppdrag åt tobaksföretag. På grund av låg svarsfrekvens och begränsat urval är det osäkert om resultatet är representativt för hela branschen, men säkert är att byråer, företag och andra privata aktörer kan främja hälsa, hållbarhet och sannolikt det egna varumärket, genom att ta avstånd från tobaksindustrin.

Vilseledande strategier. Hållbarhet blir alltmer vägledande i den privata sektorn, men varför bojkotta företag som hävdar att de vill göra samhällsnytta? Stora tobaksföretag påstår i media och marknadsföring att de vill bidra till ett rökfritt Sverige genom att erbjuda vuxna rökare bättre alternativ till cigaretter. Enkätundersökningen visar att många byråer får förfrågningar från tobaksföretag, men i kontrast till rådande mediebild handlade uppdragen om nya produkter såväl som traditionella cigaretter.

Tobaksföretagens primära motivation är inte att hjälpa rökare att sluta, utan att bevara sina kunder samt rekrytera nya. Marknadsföringen av nya ”mindre skadliga” produkter är en strategi för att vilseleda konsumenter, samarbetspartners samt beslutsfattare i hopp om att öka försäljningen av nya produkter.

Bara barn börjar med tobak. En ny Novusundersökning visar att nio av tio tobaksbrukare börjar i tonåren och att debuten för samtliga tobaksprodukter vanligen sker mellan 13 och 16 år. Unga är tobaksindustrins främsta målgrupp, vilket inte minst avslöjas genom all den tobaksreklam som förekommer i sociala medier. En medieundersökning, som genomförts av Meltwater, visar att tobaksindustrin spenderar miljontals kronor på influencer-marketing.

Genom att kalla nya nikotinprodukter ”tobaksfria” har företagen lyckats kringgå tobakslagen för att kunna designa, smaksätta och marknadsföra produkterna direkt till unga. Novusundersökningen visar att en av fem unga ofta ser reklam för tobaks- och nikotinprodukter, samt att andelen unga som har använt vitt ”tobaksfritt” snus ökade med 128 procent från 2019 till 2021.

En hållbar framtid? De flesta vet att rökning dödar, men färre vet att nikotinet i alla tobaks- och nikotinprodukter skadar hjärnan och ökar risken för flertalet allvarliga folkhälsoproblem, såsom psykisk ohälsa, hjärt-kärlsjukdom, typ-2 diabetes och andra missbruk. Få är också medvetna om tobaksindustrins globala konsekvenser.

Samtliga nikotinprodukter, även de som kallas ”tobaksfria”, framställs av tobak och orsakar omfattande hållbarhetsproblem genom hela produktionskedjan. Skogsavverkning, föroreningar, avfall, orättvisa arbetsvillkor, fattigdom och barnarbete är bara några exempel. Tobaksindustrins affärsidé bygger på att locka barn in i skadliga beroenden, och den utnyttjar miljontals barn till skadligt arbete på världens alla tobaksfält, samt förstör miljön, för att kunna göra det.

Quit Big Tobacco SwedenPolitiska åtgärder är av största vikt för att skydda unga från tobaksindustrins marknadsföring, men kommunikationsbranschen och andra privata aktörer har makt att påverka industrins framtid. A Non Smoking Generations Novusrapport från 2020 visar att det redan finns en stark opinion, bland både unga och vuxna, emot att samarbeta med tobaksindustrin. Bara en av tio tycker att det är okej, för exempelvis influencers och pr-byråer, att samarbeta med tobaksföretag. Över 250 byråer, organisationer och företag har redan tagit ställning via den globala kampanjen ”Quit Big tobacco”. Det innebär ett åtagande att inte arbeta för eller med tobaksrelaterade aktörer. Visst är det dags att fler svenska aktörer väljer samma väg? Låt oss tillsammans skapa en helt tobaksfri generation – för barns hälsa och en hållbar framtid.

Alla barn har rätt att skyddas mot skadlig reklam och skadligt arbete. A Non Smoking Generation och anr+1 efterlyser:

• att byråer och företag inför en policy som hindrar samverkan med tobaksindustrin

• att influencers avstår från sponsringssamarbeten med tobaksföretag

 

TILLSAMMANS FÖR EN TOBAKSFRI GENERATION!

Vi uppmuntrar fler aktörer att ta ställning och gå med i rörelsen #QuitBigTobacco.

För företag, byråer, organisationer eller influencers som vill ha mer information eller stödja initiativet, kontakta:

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation: helen@nonsmoking.se, 073-339 36 44