Debatt: Ni vilseleder för att locka nya nikotinister

24 februari 2021
 / 
Debatt: Ni vilseleder för att locka nya nikotinister

Haypp Group tycker att vi ska anamma en riskreducerande agenda och bejaka konsumenters önskemål. Men den agendan är tobaksindustrins agenda, och smaksatta nikotinprodukter lockar inte bara rökare som vill sluta utan även unga, nya konsumenter, skriver A Non Smoking Generation i en slutreplik i Dagens Arena.

Det är kanske inte så förvånande att snusåterförsäljaren Haypp Group upprörs över att vi vill skydda barn och unga från att fastna i ett skadligt nikotinberoende. Eftersom fler än 8 av 10 tobaksbrukare börjar i tonåren skulle tobaksindustrin snart stå utan kunder om vi når våra mål.

Haypp Groups kommunikationschef, Markus Lindblad, anser att branschen borde prisas för sitt ansvarstagande genom standarder kring marknadsföring, åldersgräns och försäljning av de ännu oreglerade nikotinprodukterna. Lindblad är uppenbart nöjd med att unga luras in i ett skadligt nikotinmissbruk och skäms inte för att bruket av det vita snuset ökar lavinartat bland skolungdomar. Enligt vår senaste Novusundersökning ökade andelen 14-18-åringar som har använt vitt snus från 7 till 19 procent mellan 2019 och 2020. Lika mycket som branschen bär ansvar för denna utveckling, lika lite förtjänar de att prisas för den.

Det är välkänt att varannan rökare dör i förtid, men det saknas vetenskaplig evidens för att nya nikotinprodukter är en effektiv metod för att förhindra det. OLIN-studierna visar tvärtom att rökare som börjar använda nikotinprodukter oftare hamnar i ett ännu mer riskfyllt missbruk av flera produkter. Flertalet studier visar också att nikotinprodukter ofta blir en inkörsport till nikotinberoende bland unga, och riskerar leda till tobaksrökning senare i livet.

Om tobaksföretagen faktiskt vill hjälpa vuxna att sluta röka – varför då sponsra event, festivaler och influencers med en ung publik i sociala medier för att marknadsföra vitt snus i tusentals olika smaker? Lindblad lyfter konsumentdata som enligt honom visar att smaktillsatser i nikotinprodukter underlättar för äldre rökare att sluta, men nämner inga data från den åldersgrupp som inte ska använda tobak eller nikotinprodukter.

Vår senaste Novusundersökning visar att fyra av tio ungdomar anser att ”tilltalande smaksättningar” är en orsak till att vilja testa nya nikotinprodukter. 83 procent av alla tobaksbrukare börjar i tonåren och ett förbud mot smaktillsatser är nödvändigt för att göra produkterna mindre attraktiva bland unga.

Lindblad har synpunkter på hur vi på NSG bedriver vårt arbete och tycker att vi borde ”svara upp mot den riskreducerande agenda och konsumenters önskemål. Föreslå saker med verklig effekt på rökare och folkhälsan samt använd all data som finns.” Den riskreducerande agendan som Lindblad hänvisar till är i själv verket tobaksindustrins agenda, det vill säga att behålla och introducera så många som möjligt i ett nikotinberoende som ger tobaksindustrin lojala kunder.

Vad beträffar data så utgår vi i allt vårt arbete från oberoende vetenskaplig evidens. I dagsläget saknas vetenskaplig evidens för att tobaksindustrins nya tobaksprodukter skulle hjälpa rökare att sluta.

Tvärtom visar allt fler studier att nikotin ger en lång rad allvarliga hälsorisker utöver det faktum att det är starkt beroendeframkallande. Nikotin ger bestående skador på hjärnan och ökar risken för psykiska sjukdomar, typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, fosterskador och andra missbruk. Ungdomars växande hjärnor och kroppar är extra sårbara för dessa risker.

Vi hoppas och tror att den statliga utredningen resulterar i en hållbar och folkhälsofrämjande tobakspolitik som förebygger och reglerar samtliga tobaks- och nikotinprodukter. Genom det kan vi uppnå målet om en helt tobaksfri generation.

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation