Debatt: Sveket mot nästa generation

28 juni 2019
 / 
Debatt: Sveket mot nästa generation

Tobaksreklam är förbjudet i Sverige men genom att kalla nikotinprodukter ”tobaksfria” kan tobaksindustrin kringgå lagstiftningen och ogenerat marknadsföra sina produkter direkt till barn och unga. I stället för att sätta ned foten och tydliggöra att nikotin är en beroendeframkallande drog, med eller utan tobak, väljer Regeringskansliet och Konsumentverket i stället att ge grönt ljus till tobaksindustrins rekrytering av nästa generations tobaksbrukare.

Det skriver Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden, Tanja Tomson, docent i folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet och Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala Universitet, i en debattartikel i Upsala Nya Tidning.

Utdrag ur texten:

De nya ”tobaksfria” produkterna marknadsförs öppet till barn och unga genom samarbeten med influencers i poddar och sociala medier. Snygga förpackningar och godisliknande smaker som hallonlakrits och HubbaBubba lockar barn att testa.

En enkel åtgärd för att skydda barnen är att klargöra att samtliga nikotinprodukter klassas som skadliga och därmed inte får marknadsföras i reklam eller sponsrade samarbeten. En annan enkel åtgärd är att följa EUs tobaksproduktdirektiv och förbjuda all smaksättning av tobak och införa neutrala paket. Tobaksreklam är förbjudet i Sverige för att skydda barn och unga men detta tycks både regeringskansliet och konsumentverket ha glömt.

Även om många av de skadliga ämnen som återfinns i tobaksrök reduceras vid användande av e-cigaretter och snus så kvarstår det faktum att nikotin är ett potent gift som kan ge upphov till kroniska skador. Snus ökar risken för typ 2-diabetes, vissa typer av cancer, hjärtinfarkt och stroke, skador på slemhinnor i munnen samt psykisk ohälsa.

Vid graviditet ökar risken för sämre fostertillväxt, missfall och plötslig spädbarnsdöd. Den unga hjärnan är extra sårbar, och förutom en ökad risk att drabbas av psykisk sjukdom har upprepad användning av nikotin visats sänka den kognitiva förmågan och försämra inlärning.

Vi yrkar på en proaktiv lagstiftning som klassar samtliga nikotinprodukter som tobak om de inte läkemedelklassats. Vi efterfrågar också en lag om tobaksfri skoltid och krav på ökad kunskap om mänskliga rättigheter och de miljö- och hälsoeffekter som tobaksodlingarna orsakar. Idag får färre än hälften av alla 14-18-åringar ingående information om tobak i skolan.

Läs hela debattartikeln här.