Debatt: ”Tobak och fimpar sprider också miljögifter”

20 november 2019
 / 
Debatt: ”Tobak och fimpar sprider också miljögifter”

”Fimpen är ett farligt litet skräp som förorenar ekosystem. Cigarettfiltret är inte biologiskt nedbrytbart och innehåller till exempel plast som blir kvar i naturen under mycket lång tid. Fimparna innehåller också mer än 7 000 olika gifter – som också läcker ut i miljön när de slängs. Fimpen är det vanligaste skräpet i tätorter i Sverige.” I samband med tobaksfria veckan belyser Ywonne Wiklund och Maria Nilsson tobakens miljöpåverkan i en debattartikel i Västerbottens-Kuriren.

Vecka 47 uppmärksammas tobaksfria veckan runtom i landet. I en debattartikel redogör Ywonne Wiklund och Maria Nilsson för vikten av att inte enbart prata om tobakens effekter på hälsan, utan också på miljön. Debattörerna belyser att tobak har en negativ miljöpåverkan i alla led av produktionskedjan. Tobaksodling orsakar massiv skogsavverkning och användning av stora mängder giftiga bekämpningsmedel, och den enorma nedskräpningen av tobak i konsumtionsledet förorenar både natur, djur och människor med gifter och plast.

I artikeln lyfts det faktum att en miljard fimpar slängs på marken i Sverige varje år, vilket motsvarar över 2,7 miljoner fimpar per dag. Tobaksrelaterade produkter, i form av fimpar, prillor och tobaksförpackningar, står för 80 procent av allt skräp i stadsmiljöer. Renhållningens kostnad för att hantera fimparna uppgår till cirka 800 miljoner kronor årligen.

Delar av artikeln:

Fimpen är ett farligt litet skräp som förorenar ekosystem. Cigarettfiltret är inte gjort av papper, det är gjort av cellulosaacetat, ett slags plast som inte är biologiskt nedbrytbart. De fimpar som slängs utomhus varje år innehåller sammanlagt 108 ton plast, de hamnar i vår natur och då de inte är biologiskt nedbrytbara blir de kvar under mycket lång tid.

Fimparna innehåller gift, mer än 7 000 olika gifter. I filtret fastnar farliga ämnen från röken, bland annat kadmium som även finns i batterier, nikotin, arsenik, bly, kort sagt samma gifter som finns i röken. Gifterna läcker ut i miljön från fimparna som slängs. Fimparna som ligger och skräpar på gator och torg åker lätt ner i dagvattenbrunnar och sedan vidare ut i havet.

Många kanske tycker att en fimp i naturen inte spelar så stor roll men en enda liten fimp förorenar så mycket som två liter vatten.

Det världsomfattande nätverket Clean up the World uppskattar att cirka 4 500 miljarder fimpar varje år slängs på marken i världen, ungefär 688 miljoner kilo fimpar. Det gör cigarettfimpar till det mest nedskräpande föremålet på jorden.

Läs hela artikeln här.