Debatt: ”Tobaken skövlar miljön”

”De många och stora negativa hälsoeffekterna av att röka är väl kända för de allra flesta. Mindre känt är att tobaksproduktionen också orsakar stora miljöproblem.” Detta skriver representanter från VISIR (Vi Som Inte Röker) i en debattartikel i Upsala Nya Tidning.

Den ideella organisationen VISIR har tagit initiativ till en forskningssammanställning om hur tobak påverkar miljö och klimat. Syftet är att öka kunskapen om tobaksindustrins effekter på miljön ur flera perspektiv – från odling och produktion till konsumtion och avfall. Nedan följer ett utdrag ur debattartikeln som baserats på slutsatser från sammanställningen:

Av de 6 200 miljarder cigaretter som röks varje år beräknas cirka 4 500 miljarder fimpar missa askkoppen och hamna direkt på marken.

Cigarettfilter är därmed det vanligaste plastskräpet globalt, med en totalvikt om cirka 700 miljoner kilo plast.

Fimpar innehåller därutöver omkring 7 000 miljögifter, bland annat kadmium, som sprids vidare.

Det är således inte bara för att bespara samhället de 800 miljoner kronor per år, som hanteringen av fimpar kostar i Sverige, som det är angeläget att få bort fimparna från gator, torg och i naturen.

Forskningssammanställningen ska presenteras i riksdagen vid ett seminarium den 23 januari. Läs hela debattartikeln här.