Debatt: Tobaksindustrins lögner om hälsorisker fortsätter

17 februari 2021
 / 
Debatt: Tobaksindustrins lögner om hälsorisker fortsätter

Tobaksindustrin har en lång tradition av att ljuga och så tvivel kring hälsoriskerna som förknippas med deras produkter och Patrik Strömer utgör inget undantag på den punkten, skriver Helen Stjerna i en slutreplik i GP.

Strömer fortsätter att sprida lögner om hur ofarligt nikotinet är trots att det i dagsläget finns omfattande vetenskaplig evidens som visar på allvarliga hälsorisker som psykiska sjukdomar, diabetes typ-2, hjärt-kärlsjukdomar och fosterskador.

Det blir också pinsamt uppenbart att det är våra barn som Strömer ser som sina lojala nikotinberoende kunder. Strömer vet mycket väl att vi har en tobakslag för att skydda framför allt barn och unga från att börja använda tobak. Alla former av tobak. Fler än 8 av 10 tobaksbrukare börjar under tonåren och debutåldern ligger mellan 13-16 år – oavsett produkt. Den vetenskapliga evidensen visar också på tydliga risker för att man går från en nikotinprodukt till en annan och att det även ökar risken för andra drogberoenden.

För att flytta skuld och ansvar från tobaksindustrin liknar Strömer den bristfälliga regleringen av nikotinportioner med den osäkerhet som rådde gällande trafikregler när Segways introducerades. Han menar att industrin själva har enats om en branschstandard som efterliknar reglerna för snus, såsom åldersgräns och förbud mot annonsering, och att företagen välkomnar en reglering. Men varför marknadsföra nikotinportioner som ”tobaksfria” när nikotinet framställs av tobak, om industrin inte ville runda tobakslagen från första början? Och varför lägga miljoner på marknadsföring av nikotinportioner i sociala medier och TV, om industrin vill följa den tobakslag som syftar till att skydda minderåriga?

Eftersom Patrik Strömer saknar sakliga argument tar han till härskarteknik och rena påhopp. Så länge tobaksindustrin fortsätter att rekrytera tonåringar till lojala, nikotinberoende kunder kommer vårt arbete tyvärr att behövas. I direkt motsats till tobaksindustrin arbetar A Non Smoking Generation för ungas hälsa och en framtid där vår insats inte längre behövs!

För den som vill veta mer om barns och ungas förutsättningar till ett tobaksfritt liv och vilka vetenskapligt belagda hälsorisker som finns för tobak och nikotin hänvisar vi till vår hemsida där vi har samlat fakta och länkar till aktuella studier.

Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation