Debatt: ”Vi är skyldiga att skydda barn och unga mot tobak”

21 september 2021
 / 
Debatt: ”Vi är skyldiga att skydda barn och unga mot tobak”

I en debattartikel i GP argumenterar Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden, för behovet av hårdare reglering av nya nikotinprodukter – för att skydda barn och unga från alla former av tobaksprodukter. I dagsläget omfattas nya nikotinprodukter inte av tobakslagen och kan därför marknadsföras fritt till minderåriga.

I en slutreplik hänvisar Ulrika till A Non Smoking Generations årliga Novusundersökning som visar att användningen av vitt ”tobaksfritt” snus bland unga i 14-18 års ålder har ökat med 128 procent på bara två år.

Om syftet med de nya nikotinprodukterna vore att användas för rökavvänjning hade marknadsföringen sannolikt fokuserat på vuxna som redan röker. Men tobaksindustrin marknadsför de nya nikotinprodukterna mot ungdomar. Det går bara att spekulera i varför. Men faktum är att dessa ungdomar via de nya nikotinprodukterna ökar sin risk att börja röka farligare cigaretter i framtiden, jämfört med om de aldrig hade provat någon form av snus eller e-cigaretter.

Vill du bidra till att skydda unga mot alla former av tobak? Stöd vårt arbete här