Debatt: Vilseledande att påstå att nikotinet skulle vara ofarligt

27 februari 2023
 / 
Debatt: Vilseledande att påstå att nikotinet skulle vara ofarligt

Än en gång vill Patrik Strömer, som företräder den svenska tobaksindustrin, ta åt sig äran av årtionden av tobaksförebyggande arbete. Att Sverige har låg andel rökare beror inte på att rökarna bytt till snus. Det är ett resultat av utbildning och rökfria miljöer och nu är det hög tid att ta nästa steg för att skydda nästa generation från tobaksindustrins alla nya produkter, skriver Helen Stjerna, A Non Smoking Generation, i en debattreplik i GP.

I takt med ökad kunskap och förbättrad lagstiftning har andelen rökare minskat successivt och även om vi i dag har kommit långt är det viktigt att säga att vi tyvärr inte kan vara riktigt så nöjda som Patrik Strömer anser. Bland lågutbildade är vi fortfarande långt ifrån uppsatta mål. År 2021 uppgav 12,5 procent bland personer med förgymnasial utbildningsnivå att de var dagligrökare. Bland personer med gymnasial utbildningsnivå var det 8 procent medan det i gruppen med eftergymnasial utbildningsnivå endast var 3 procent.

Utöver kunskap är det främst tobaksfria miljöer som hjälper människor att avstå från alla former av tobak. Att röka eller snusa är ett socialt smittsamt beteende och den absoluta majoriteten av alla rökare och snusare har börjat i tonåren eller ännu tidigare. Att börja röka eller snusa är väldigt sällan ett medvetet, överlagt val. Nio av tio svarar att man börjar på grund av grupptrycket och om skoltiden hade varit helt fri från alla former av tobak så hade vi kunnat minska antalet tobaksdebuter kraftigt. När vi 2005 införde rökfria serveringar i Sverige så halverades andelen rökare, och efter att vi även fick rökfria uteserveringar sjönk andelen rökare ytterligare.

Patrik Strömers påstående att rökfritt nikotin inte ger några hälsorisker för tankarna tillbaka till tobaksindustrins uttalanden om cigaretterna på 50-talet. Allt fler vetenskapliga studier visar på snusets och nikotinets alla hälsorisker. Snus ökar risken att dö i hjärt-kärlsjukdomar och att snusa under graviditeten är förknippat med mer än trefaldigt ökad risk för plötslig spädbarnsdöd. Nikotin ökar även risken för psykisk ohälsa och tvärtemot vad många unga tror så ger det ökad risk för ångest, oro och depression. Tyvärr har tobaksindustrins alla nya produkter som vitt snus och e-cigaretter lockat en hel generation unga in i ett skadligt nikotinberoende. 62 procent av landets alla gymnasieelever svarar att de använt tobak i någon form. Det är också viktigt att säga att både snus och e-cigaretter ökar risken för att man även börjar med vanliga cigaretter.

Nu krävs krafttag mot den industri som lockar våra barn in i ett skadligt nikotinberoende med hjälp av godisliknande smaker, snygg design och influencer marketing. Det är dags att införa tobaksfri skoltid och nolltolerans mot alla former av tobaksreklam och smaksatt tobak.

För alla de rökare som vill sluta finns professionell hjälp att få. Att tobaksindustrin tillåts marknadsföra sina nya produkter som tobaksfria eller hjälp att sluta röka är inget annat än vilseledande marknadsföring.

Vill du hjälpa oss att motarbeta tobaksindustrins oetiska strategier? Stöd vårt arbete här.

Helen Stjerna, Generalsekreterare A Non Smoking Generation