Debattreplik: När kunderna dör krävs nya produkter

8 juli 2019
 / 
Debattreplik: När kunderna dör krävs nya produkter

Tobaksindustrin behöver ersätta sina döda kunder med en ny generation nikotinister. Företaget vill nu erbjuda ett ”mindre farligt alternativ” till rökning, men det saknas vetenskaplig grund att påstå detta, skriver Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation, i en debattreplik i Expressen

Philip Morris säger sig vilja göra Sverige till det första rökfria landet. Sanningen är att deras lojala kunder dör i rask takt. Närmare bestämt är det fler än 7 miljoner människor som varje år dör av tobak. Det betyder att tobaksindustrin behöver ersätta sina döda kunder med en ny generation nikotinister. Philip Morris lösning stavas IQOS.

Likt ulven i fårakläder vill PM låta oss tro att man plötsligt vill bidra till folkhälsan genom att erbjuda sin nya produkt som enligt egen utsago är ett mindre farligt alternativ till cigaretter. Faktum är att det helt saknas vetenskaplig grund för att påstå att denna nya tobaksprodukt är mindre farlig. Vad vi vet med säkerhet är dock att nikotin är ett beroendeframkallande nervgift som ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar, diabetes typ-2, psykisk ohälsa och inlärningsproblem.

Tvärtemot vad Philip Morris påstår är kunskapen om tobak låg. Få känner till vidden av de hållbarhetsproblem som tobak innebär. Fattigdom, oavlönat barnarbete, gifter i mark och vatten, massiv skogsavverkning och restavfall som fimpar, prillor och nikotinpoddar i våra hav är bara några exempel från en diger lista som inverkar direkt eller indirekt på samtliga globala hållbarhetsmål.

Världen behöver inte fler tobaksprodukter. I stället behöver vi skydda nästa generation från att fastna i ett livsfarligt nikotinberoende och hjälpa tobaksodlande länder till andra, hållbara och lönsamma näringar.