Delstat i Australien kan höja åldersgränsen för tobaksköp till 21

11 januari 2021
 / 
Delstat i Australien kan höja åldersgränsen för tobaksköp till 21

Tasmanien kan bli den första delstaten i Australien som höjer åldersgränsen för tobaksköp från 18 till 21. Aktörer som förespråkar ökad tobakskontroll hoppas att Tasmanien kan starta en kedjereaktion som leder till att åldersgränsen höjs i hela landet. Det rapporterar ABC News.

Förslaget att höja åldersgränsen för tobaksköp i Tasmanien har inspirerats av utvecklingen i USA; där en liten stads initiativ påverkade större städer och delstater att följa i deras fotspår. Efter att staden Needham i Boston, Massachusetts, år 2005 beslutade att höja åldersgränsen till 21 minskade tobaksbruket bland stadens high school-elever markant på bara två till tre års tid. Åren därefter fattades samma beslut i fler städer och delstater, och i december 2019 antogs lagen om höjd åldersgräns, som kallas ”Tobacco 21” (T21), över hela USA.

Ett forskningsinstitut i Tasmanien menar att en majoritet av de studier som gjorts för att undersöka resultatet av USA:s ”T21” visar att lagen har bidragit till att minska rökningen bland ungdomar. Institutet upptäckte exempelvis att personer som är över 21 år gamla, i lägre utsträckning än personer som är mellan 18 och 20, köpte ut cigaretter till minderåriga. Nu hoppas tobakskontrollförespråkare att Tasmanien kan starta ett liknande händelseförlopp i Australien. Lagförslaget om att höja åldersgränsen till 21 år kommer presenteras för delstatens parlament under året.

Den liberala regeringen i Tasmanien har tidigare föreslagit en höjning av åldersgränsen men har nyligen blivit mer kritiska utifrån en oro om att det kan främja en svart marknad för cigaretter. En amerikansk stiftelse som arbetar med att förebygga tobaksberoende förklarar att detta inte blev utfallet i Needham.

Läs mer här.