Den 17:e världskonferensen om tobak eller hälsa

Skärmavbild 2018-03-08 kl. 13.22.48

Helen Stjerna, generalsekreterare för A Non Smoking Generation, har i veckan deltagit i den 17:e världskonferensen om tobak eller hälsa. Den 7-9 mars samlades deltagare från mer än 100 länder i Kapstaden, Sydafrika.

Den internationella tobakskonferensen anordnas var tredje år i syfte att belysa behovet av kollektiva insatser mot tobak. 2018 års tema är ”Uniting the World for a Tobacco-free Generation” för att lyfta fram tobakskontroll som en global fråga, med utgångspunkt i WHO:s tobakskonvention. Målet är att främja gränsöverskridande samarbete kring tobakskontroll och bidra till att det integreras i länders hälso- och utvecklingsmål.

Konferensens deltagare är allt från forskare, akademiker och vårdarbetare till ideella organisationer, civilsamhället och statstjänstemän. Programmet innehåller bland annat föredrag, symposium och workshops som belyser tobaksepidemin ur olika perspektiv, samt de insatser som görs för att kontrollera den. Läs mer om konferensen här.