Den åttonde internationella tobakskonferensen

5 oktober 2018
 / 

nature-3294632_960_720
1-6 oktober i Genève anordnas den internationella tobakskonferensen COP, Conference of the Parties, för åttonde gången. Det primära målet för årets konferens är att så många länder som möjligt ska skriva under the Global Strategy to Accelerate Tobacco Control , som är den första konkreta handlingsplanen för att utöka det globala tobaksförebyggande arbetet. För att uppnå målen i strategin krävs gränsöverskridande samarbete kring exempelvis skatter, folkhälsa, jordbruk, miljö, utbildning och illegal handel.

Slogan för COP8 är ”protecting present and future generations”. För att skydda nuvarande och framtida generationer syftar årets konferens till att öka fokus på tobak kopplat till hållbar utveckling, miljö och mänskliga rättigheter.

COP är en plattform där de 181 parter som ratificerat WHO:s tobakskonvention möts för att formulera policyer och diskutera åtgärder för att förbättra den globala tobakspreventionen. Bland de 1000 deltagarna finns även icke-statliga organisationer och representanter från olika FN-organ samt länder som ännu inte skrivit under tobakskonventionen.

Läs mer hos Tobaksfakta.