Den globala tobaksindustrin försöker häva EU:s snusförbud

18 augusti 2022
 / 
Den globala tobaksindustrin försöker häva EU:s snusförbud

I decennier har svenska snusbolag försökt häva förbudet mot att exportera och sälja snus inom EU. Med argumentet att snus kan hjälpa Europas rökare att sluta, drivs nu kampen vidare av det världsledande tobaksbolaget Philip Morris – som tidigare i år annonserade planer på att köpa upp det svenska snusbolaget Swedish Match. I en intervju med SvD förklarar vår generalsekreterare Helen Stjerna att bolagens ”rökavvänjnings-argument” saknar stöd i oberoende forskning. 

Sedan 1992 är det förbjudet att sälja snus inom EU. Sverige är det enda landet där snusförsäljning är tillåtet, under förutsättning att produkten inte exporteras till andra EU-länder. Förbudet motiverades av att snus innehåller cancerframkallande ämnen, och av att EU inte ville introducera nya tobaksprodukter på marknaden utan istället arbeta för att minska antalet cancerfall samt nikotinberoende i unionen.

Varje gång EU uppdaterar sina tobakslagar har svenska politiker och snusbolag tagit tillfället i akt för att försöka häva exportförbudet, men EU-domstolen har varit fast beslutna om att upprätthålla förbudet i syfte att förebygga nya nikotinberoenden.

Nya nikotinprodukter som marknadsförs som ”tobaksfria”, såsom e-cigaretter och vitt snus, har dock undgått detta förbud och etablerats på den europeiska marknaden under de senaste åren. Till skillnad från traditionellt snus är det vita snuset alltså ännu inte reglerat i EU-lag, och säljs sedan en månad tillbaka till och med i EU-parlamentet i Bryssel. Belgiska medierapporter har varnat för att det vita snuset, som säljs i färgglada dosor, smakar frukt, och marknadsförs på Tiktok, har blivit populärt bland ungdomar.

Det vita snuset betraktas, likt traditionellt snus, som en svensk produkt, men tillverkas nu av i princip alla stora internationella tobaksbolag – som ser produkten som en möjlighet att utöka sina marknader. I maj 2022 annonserade det världsledande tobaksbolaget Philip Morris planer på att köpa upp det svenska snusbolaget Swedish Match för 161 miljarder kronor. Bolaget vill utnyttja chansen att öka försäljningen av det vita snuset i USA, men också fortsätta kampen för att häva snusförbudet inom EU.

Tobaksbolagens argument för att häva snusförbudet bygger huvudsakligen på deras ”skademinimeringsprincip”. De påstår att snus och nya nikotinprodukter är mindre skadliga än rökning, och att folkhälsan i Europa skulle förbättras om rökarna bytte till andra nikotinprodukter. I en kommentar till SvD förklarar vår generalsekreterare Helen Stjerna att tobaksbolagens påståenden om att snus och nya nikotinprodukter kan hjälpa Europas rökare att sluta saknar stöd i oberoende forskning.

”Tobaksbolagen har varit skickliga i att presentera snus som nåt slags rökavvänjningskur – men så är det ju inte. Det finns inga bevis för att människor lättare kan sluta röka med hjälp av nya nikotinprodukter. Tvärtom så blir man mer beroende av snus och e-cigaretter, som generellt innehåller mer nikotin än cigaretter.”

Trots tobaksindustrins upprepade försök att introducera snus på den europeiska marknaden visar EU inga tecken på att ändra sig i frågan, snarare tvärtom. I början av 2021 lanserade EU-kommissionen en ny plan för att bekämpa cancer i unionen, som bland annat innehåller förslag om hårdare reglering av nya nikotinprodukter och ett mål om att skapa en helt tobaksfri generation till år 2040.

Vill du stödja arbetet för en tobaksfri generation i Sverige? Se hur du kan bidra här.