Digital plattform och handledarutbildning för tobaksfri skoltid

Nu lanserar vi en digital plattform och erbjuder en kompletterande handledarutbildning i vår arbetsmetod för en tobaksfri skoltid. Plattformen är tillgänglig för alla och innehåller vägledning samt material för att stödja skolpersonal i tobaksförebyggande arbete. 

Under 2018 utvecklades en digital plattform för vår arbetsmetod Tobaksfri skoltid. Den innehåller olika typer av material och vägledning i sex steg för att stödja personal i arbetet för en tobaksfri skoltid. Plattformen är tillgänglig för alla men fungerar bäst som ett komplement till en handledarutbildning om metoden. Under året erbjuder vi handledarutbildning för personal i län och kommuner som vill leda arbetsprocessen för en tobaksfri skoltid i deras skolor runtom i Sverige.

För barns rätt till en tobaksfri uppväxt – läs mer och ta del av stödet på tobaksfriskoltid.nu!

För frågor eller funderingar kring handledarutbildningen, kontakta oss på info@nonsmoking.se.