Driving Addiction: Tobaksindustrins omfattande sponsring av Formel 1

Tobaksindustrin beräknas investera 105 miljoner amerikanska dollar i sponsring av motorsportstävlingen Formel 1 (F1) under 2021 – året då tobaksföretagens sponsring skulle förbjudas. En ny rapport av det globala nätverket STOP riktar kritik mot denna marknadsföring som primärt syftar till att rekrytera nya kunder bland tävlingens unga följare.

Det globala nätverket STOP uppmärksammar i en ny rapport, Driving Addiction: Tobacco Sponsorship in Formula One 2021, hur stora tobaksföretag sponsrar F1 för att marknadsföra deras varumärken till unga människor. F1 är en sport med över 400 miljoner följare världen över och som aktivt arbetar för att rekrytera nya fans. Studier uppskattar att cirka 35 procent av tävlingens nya följare är yngre än 25 år.

Tobaksföretagens syfte är att fånga en ny generation beroende kunder och genom att F1 tillåter deras sponsring får företagen tillgång till en värdefull plattform för marknadsföring.

STOPs nya rapport redogör för trender i tobaksindustrins sponsring, hur F1 får en allt yngre följarskara, samt hur företag som British American Tobacco och Philip Morris International drar nytta av denna utveckling.

Trots att sponsring av tobaksföretag är förbjudet i nästan alla internationella sporter har förbudet inom F1 urvattnats till en ”rekommendation” – vilket tobaksindustrin har utnyttjat.

STOP riktar kritik mot tävlingens ledning som har valt att inte vidta åtgärder för att skydda deras unga fans. Framtida tävlingsledare uppmanas att ta större ansvar för hälsan hos deras följare samt för att bidra till FN:s agenda 2030 för en global hållbar utveckling.

Ta del av hela rapporten här.