Dubbel risk för plötslig spädbarnsdöd vid rökning under graviditet

En ny studie visar att kvinnor som röker en cigarett om dagen under graviditeten fördubblar risken att deras barn drabbas av plötslig spädbarnsdöd. Ett paket om dagen ökade risken tredubbelt.

Den nya studien från USA förstärker kunskapen om risker med rökning under graviditet. Att röka en cigarett om dagen under graviditet fördubblar risken att barnet dör i plötslig spädbarnsdöd, jämfört med att inte röka alls. Att röka ett helt paket per dag tredubblar risken.

Forskarna menar att antalet barn som dör i plötslig spädbarnsdöd i USA skulle kunna minska med 22 procent om kvinnor inte röker under sin graviditet. Studiens resultat visar att det har stor betydelse att kvinnor inte röker eller slutar röka innan de blir gravida. Den visar också att risken för plötslig spädbarnsdöd minskar om man slutar eller minskar sitt bruk under graviditetens gång.

Resultaten som publicerats i den vetenskapliga tidsskriften Pediatrics har baserats på en analys av fler än 20 miljoner barn, varav 19 000 som dött i plötslig spädbarnsdöd.

Läs mer hos Nyheter 24.