E-cigarettanvändning ökar risk för astma och KOL

E-cigarettanvändning leder till ökad risk för astma, KOL och syndromet ACOS (överlappande symtom av både astma och KOL) – även bland personer som aldrig har rökt traditionella cigaretter. Det visar en ny studie från USA.

En ny studie, som publicerats i Tobacco induced Diseases, visar att personer som använder e-cigaretter löper ökad risk att uppleva symtom från lungsjukdomar, såsom astma, KOL, och syndromet astma-kol-överlappning (ACOS – Asthma COPD-Overlap Syndrome). ACOS är en sjukdomsvariant som innebär att personer med astma också uppvisar symtom av KOL, eller tvärtom att personer med KOL uppvisar symtom av astma. Risken att drabbas av ACOS var dubbelt så stor bland e-cigarettanvändare jämfört med icke-rökare.

Studien baserades på data från ett stort representativt urval bland USA:s befolkning. Forskarna jämförde självrapporterad data från 4368 e-cigarettanvändare, som aldrig tidigare hade rökt vanliga cigaretter, med data från 4368 personer som aldrig hade använt e-cigaretter eller vanliga cigaretter. Dessa olika grupper matchades och var jämförbara med hänsyn till variabler såsom ålder, kön, etnicitet och utbildningsnivå.

Studieresultaten uppmärksammar behovet av vidare forskning om e-cigarettens hälsoeffekter, på både lång och kort sikt, eftersom majoriteten av e-cigarettanvändarna var unga vuxna i åldern 18-24 år. KOL drabbar vanligen personer som är över 40 år, men denna studie indikerar att e-cigarettanvändning ökar risken att drabbas i tidig ålder.

Ta del av studien här.