E-cigarettanvändning ökar risken för karies

16 september 2021
 / 
E-cigarettanvändning ökar risken för karies

Obehandlad karies är vanligare bland personer som använder e-cigaretter än bland icke-rökare. Det visar en ny studie från USA.

E-cigarettanvändare drabbas oftare av karies jämfört med icke-rökare, och personer som både använder e-cigaretter och röker vanliga cigaretter löper ännu större risk att drabbas. Det visar en studie på 4618 personer över 18 år som har informerat om sina rökvanor och deltagit i en undersökning av sin tandhälsa.

Forskarna justerade för faktorer såsom socioekonomi och etnisk bakgrund, men efterlyser fler och mer långsiktiga studier på området – som tar hänsyn till fler faktorer såsom matvanor samt inkluderar yngre deltagare. Särskilt eftersom e-cigarettanvändning är vanligast bland yngre och har ökat drastiskt i USA under de senaste åren.

Forskningen på e-cigarettanvändningens påverkan på tandhälsa är relativt begränsad, men e-cigaretternas aerosoler (ångan) innehåller ämnen som kan försämra tandhälsan och ökar risken för plack.

Läs mer om studien hos Tandläkartidningen.