E-cigaretter ingen effektiv metod för att sluta röka

E-cigaretter marknadsförs ofta som en metod för att sluta röka, men en ny studie från Umeå universitet och Göteborgs universitet visar att de flesta som använder e-cigaretter även fortsätter att röka vanliga cigaretter. Istället för att ersätta vanliga cigaretter blir e-cigaretter ofta ett komplement. E-cigaretter verkar inte vara en effektiv metod för att sluta röka, och kan istället leda till att fler börjar. Det finns också mycket som indikerar att e-cigaretter lockar ungdomar och riskerar att bli en inkörsport till tobaksbruk.

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden som finansierat studien, vill att forskningen leder till starkare lagstiftning och helst att e-cigaretter förbjuds helt.

Läs mer om studien här.