E-cigaretter med nikotin ökar risk för blodpropp

Att använda e-cigaretter med nikotin ökar bildningen av blodproppar och försämrar blodkärlens förmåga att expandera och vidgas. Även puls och blodtryck höjs. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet. Forskarna uppmärksammar att e-cigaretter med nikotin har liknande effekter som traditionella cigaretter, och att långvarig användning kan öka risken för hjärtinfarkt och stroke.

Vid en internationell konferens av European Respiratory Society presenterades resultaten från den nya studien som visar att e-cigaretter med nikotin medför allvarliga risker för hjärta och kärl.

Studiedeltagarna bestod av 22 personer i 18-45 års ålder som fick genomgå tester, vid två separata tillfällen, före och efter att ha använt e-cigaretter med respektive utan nikotin. Forskarna mätte puls, blodtryck och påverkan på blodcirkulation, samt tog blodprover.

Efter jämförelse av resultaten före och efter användning av e-cigaretter upptäckte de att e-cigaretter med nikotin orsakade flera direkta kortsiktiga effekter, såsom ökad bildning av blodproppar och hjärtfrekvens samt att blodkärlen blev smalare. Effekterna försvann efter ungefär en timme och uppstod inte alls efter användning av e-cigaretter utan nikotin.

Forskarna betonar att nikotinets långvariga effekter kan orsaka hjärt- och kärlproblem såsom blodproppar, hjärtinfarkt och stroke, och efterlyser mer forskning kring e-cigaretternas påverkan på kroppen.

Vill du hjälpa oss att skydda unga från nikotinberoende? Stöd vårt arbete här.