E-cigaretter ökar risken för kroniska lungsjukdomar

17 december 2019
 / 
E-cigaretter ökar risken för kroniska lungsjukdomar

Användning av e-cigaretter ökar risken för att drabbas av kroniska lungsjukdomar såsom bronkit, emfysem, KOL och astma. Det visar en ny långtidsstudie från University of California i San Francisco, USA.

Forskare i San Francisco har genomfört den första långtidsstudien som kopplar samman e-cigaretter med lungsjukdomar. Genom en analys av hälsodata från 32 000 amerikaner mellan 2013-2016 har de upptäckt att personer som använder e-cigaretter löper 30 procent större risk att drabbas av kroniska lungsjukdomar, jämfört med personer som inte använder e-cigaretter. Riskökningen kvarstod även efter kontroll av andra faktorer, som övrigt tobaksbruk och demografisk information. En viktig slutsats från studien är att e-cigaretter är skadliga oberoende av konventionell rökning.

Studien visade också att personer som både använder e-cigaretter och röker vanliga cigaretter löper större risk att drabbas av lungsjukdom än personer som endast använder en av produkterna. Detta resultat är av stor betydelse eftersom de flesta vuxna e-cigarettanvändare i USA också röker vanliga cigaretter. Rökare löper mer än dubbelt så stor risk att drabbas av lungsjukdomar jämfört med icke-rökare, och den nya studien visar att personer som både röker och använder e-cigaretter löper mer än tre gånger så stor risk.

Upptäckten om risken med dubbelbruk är särskilt relevant med anledning av debatten kring huruvida e-cigaretter borde marknadsföras som ett mindre skadligt alternativ för rökare. I studien var det färre än 1 procent av rökarna som helt hade slutat med vanliga cigaretter och övergått till e-cigaretter, vilket innebär att de flesta rökare adderar ytterligare ett missbruk som leder till ännu större risk att drabbas av lungsjukdomar.

Forskarna menar att den nya studien belyser de långsiktiga negativa hälsoeffekterna av e-cigaretter och att produkten förvärrar den globala tobaksepidemin.

Studien har publicerats i American Journal of Preventive Medicine.

Läs en sammanfattning här.