Efter EU-direktivet: Regeringen ökar kraven på upphettade tobaksvaror

Som följd av ett nytt direktiv från EU föreslår nu regeringen i en lagrådsremiss att skärpa lagen kring upphettade tobaksprodukter. Regeringen föreslår att det ska införas hälsovarningar på paketen, ett förbud mot karakteristiska smaktillsatser samt att det ska vara möjligt att genom myndighetsföreskrifter reglera kraven på informationstexter och hälsovarningar. Vi på A Non Smoking Generation är glada över beslutet, och hoppas på att snart se liknande initiativ tas även för nya nikotinprodukter.

För att implementera EU-kommisionens direktiv, föreslår nu den svenska regeringen att öka kraven för upphettade tobaksvaror, där det tidigare fanns undantag från vissa krav, men som nu kommer att avskaffas om förslaget röstas igenom. De ökade kraven som regeringen föreslår innebär hälsovarningar på paketen, ett förbud mot karakteristiska smaktillsatser samt en möjlighet för myndigheter att genom föreskrifter reglera kraven på informationstexter och hälsovarningar. Om de nya förslagen röstas igenom, kommer de att börja gälla från och med den 1 maj 2024.

Vi på A Non Smoking Generation ser detta som ett steg i rätt riktning, och hoppas givetvis att förslaget röstas igenom. För att värna om folkhälsan ytterligare, ser vi gärna att liknande åtgärder tas även för nya nikotinprodukter- som sprider sig som en löpeld bland svenska ungdomar idag, inte minst på grund av lockande smaktillsatser.

Vill du bidra till ett tobaksfritt Sverige? Skriv under namninsamlingen här!