Efterlysning: upprätthåll förbudet mot vitt snus i Kenya

16 mars 2023
 / 
Efterlysning: upprätthåll förbudet mot vitt snus i Kenya

År 2020 bedömde Kenyas hälsomyndighet att lanseringen av vitt snus stred mot lagen, men trots det har produkten blivit allt mer populär och lättillgänglig för landets ungdomar. I ett gemensamt upprop kräver nu flera organisationer omedelbara åtgärder för att upprätthålla ett förbud mot vitt snus och skydda unga från nikotinets skadeverkningar. Det rapporterar The Star.

Kenya Tobacco Control Alliance efterlyser, tillsammans med fler organisationer och institut, starkare åtgärder för att implementera förbudet mot att sälja vitt snus på den kenyanska marknaden. I ett gemensamt upprop skriver organisationerna att nikotin kan orsaka allvarliga hälsoproblem och att det vita snuset utgör ett särskilt stort hot mot landets ungdomar, särskilt eftersom det är billigt, lättillgängligt och säljs nära skolor. För att skapa opinion och inhämta allmänhetens stöd i frågan har de startat en namninsamling som sedan ska överlämnas till landets hälsomyndighet och nämnden för tobakskontroll.

Det vita snuset försvann tillfälligt från den kenyanska marknaden efter att lanseringen år 2020 bedömdes som illegal av hälsomyndigheten, men sedan dess har tobaksindustrin arbetat hårt för att återinföra produkten i landet och lyckats locka allt fler ungdomar att vilja testa. Organisationerna försöker nu därför påverka myndigheten att faktiskt verkställa förbudet, i enlighet med landets tobakslagstiftning och Världshälsoorganisationens ramkonvention för tobakskontroll.

Vill du stödja vårt arbete för starkare tobakslagar i Sverige? Se hur du kan bidra här.