Elever i Östergötland informeras om tobaksindustrins miljöpåverkan

Vecka 39 är A Non Smoking Generations föreläsare i Östergötland för att sprida kunskap om tobaksindustrin och dess konsekvenser för en global hållbar utveckling. P4 Östergötland och Östgötatidningen har uppmärksammat föreläsningsturnén och särskilt belyst tobaksindustrins omfattande miljöpåverkan. Fimpar är det vanligaste skräpet i naturen och varje dag spolas fyra miljoner snusprillor ner i svenska toaletter.

Våra föreläsare Talvin Kaur Logani och Julia Karlsson intervjuades av P4 Östergötland i samband med en föreläsning på Björkö fria gymnasium i Linköping. Istället för att fokusera på tobakens konsekvenser för den personliga hälsan handlar projektet Tobaksbarn om nyare och mer okända perspektiv på tobaksfrågan.

– Vi pratar mycket om miljö och hållbar utveckling, och om barnarbete på fälten. Att det finns minst 1,3 miljoner barn som arbetar inom tobaksindustrin, och det är ett väldigt stort mörkertal förutom det här. Det är frågor vi arbetar med, men även mycket om hållbar utveckling och att tobaksindustrin motverkar alla 17 av FN:s globala hållbarhetsmål, säger Julia.

– Eleverna får fler argument till att kunna avstå från tobaken, genom att lyfta fram miljöfrågan. Till exempel att det skövlas cirka 200 000 hektar regnskog varje år på grund av tobak, säger Talvin.

På Vifolkaskolan i Mantorp fick de besök av en journalist från Östgötatidningen. Utöver Julia och Talvin intervjuades även två högstadieelever efter att de hade sett föreläsningen och fått information om barnarbetet, de usla arbetsvillkoren för tobaksodlare och miljöproblemen.

– Vi har det bra här. Man får dåligt samvete när man tänker på hur bra vi har det här när man ser filmklippen på barnen som arbetar, sa Beem.

– Jag kommer inte att börja med tobak. Jag tyckte att föreläsningen var bra. Jag tänker att det skulle vara bra att sprida den här informationen om tobak på sociala medier, till exempel att man lägger upp en filmklipp som kommer upp i flödet. Då når man ut till många, säger Moa.

Lyssna på inslaget i P4 Östergötland och läs hela artikeln i Östgötatidningen.