Elever som sett vår föreläsning: ”Visste inte att nikotin kom från tobak”

Under hösten har våra föreläsare Juliette och Yasmine förmedlat viktig kunskap om tobaksindustrin till tusentals skolungdomar runtom i landet. I några av orterna och länen – Kristinehamn, Falköping och Blekinge – som har fått besök under de senaste två månaderna uppmärksammades föreläsningens innehåll även i lokaltidningar.

Falköpings-tidning skriver att snusandet ökar bland stadens unga, och intervjuade en ung tjej om det ökande snusandet efter att hon hade lyssnat på vår föreläsning.

– Tjejer tänker nog att det är fräschare.  

Nya Wermlands-Tidning och Nya Kristinehamns-Posten uppmärksammar även de att snuset har ökat i popularitet bland unga, och intervjuar våra föreläsare om bakgrunden till denna negativa utveckling.

– Det är snygga förpackningar, det är andra smaker som döljer nikotinsmaken som citrus och godis. Det är något som ses som fräscht.

I artiklarna framhäver Yasmine och Juliette att tobaksindustrins strategi att marknadsföra nya nikotinprodukter som ”tobaksfria” har varit framgångsrik. Framför allt med anledning av att endast fem procent av vuxna och åtta procent av unga vet att nikotinet i dessa produkter framställs av tobak. Två elever som intervjuades efter en föreläsning i Kristinehamn blev båda förvånade över den nya kunskapen och uppgav att de inte var medvetna om att nikotin kommer från tobak.

Utöver information om tobaksindustrins oetiska metoder för att locka unga att vilja testa deras produkter, innehåller föreläsningen viktig kunskap om tobakens många negativa effekter på global hållbar utveckling, såsom utbrett barnarbete och massiv skogsavverkning. En artikel i Sydöstran sammanfattar att ”syftet med föreläsningen är att få unga att förbli tobaksfria.”

Vill du hjälpa oss att sprida denna kunskap till fler barn och unga runtom i Sverige? Se hur du kan bidra här.