En av fem i både grundskolan och gymnasiet har använt e-cigaretter

Andelen ungdomar som röker har minskat. Samtidigt har knappt 20 procent i både årskurs 9 och i gymnasiets år 2 använt e-cigaretter under de senaste 12 månaderna. Och 31 procent av eleverna i årskurs 9 som har använt e-cigaretter har inte använt vanliga cigaretter.

Läs mer om detta i CAN:s nya rapport om ungdomars drogvanor.