En cigg nästan hälften så farlig för hjärtat som ett helt paket

De hälsofördelar som storrökare väntas tjäna på att trappa ner har visats inte vara så stora. Ny forskning publicerad i the British Medical Journal, som baseras på data från 141 studier, visar att endast en cigarett om dagen ökar risken för hjärtsjukdom och stroke mer än vad många tidigare trott.

I undersökningen jämförs riskökningen hos personer som röker en eller få cigaretter om dagen med risken hos icke-rökare och personer som röker ett helt paket, cirka 20 cigaretter, om dagen. Resultatet visar att män som röker en cigarett om dagen löper 48 % större risk för hjärtsjukdom än icke-rökare, men denna risk motsvarar också hela 46 % av risken hos män som röker ett helt paket om dagen. För kvinnor som röker en cigarett är risken 57 % större än för icke-rökare, vilket motsvarar 31 % av risken hos kvinnor som röker ett helt paket.

Slutsatsen är att en stor andel av den ökade risken för hjärtsjukdom kommer redan vid rökning av ett mindre antal cigaretter. Forskarna vill därför belysa det faktum att risken är stor oavsett hur mycket en person röker. Studien framhäver vikten av att sluta röka helt, snarare än att trappa ner.