En majoritet av unga är kritiska till tobaksindustrins lansering av det vita snuset

30 november 2021
 / 
En majoritet av unga är kritiska till tobaksindustrins lansering av det vita snuset

Vitt, så kallat ”tobaksfritt”, snus har lanserats brett under de senaste åren och användningen har ökat bland ungdomar. I en ny Kantar Sifo-undersökning, som har genomförts på uppdrag av Tobaksfakta, uppger hälften av unga i 18-29 års ålder att de känner till detta. En stor majoritet, 64 procent, uppger också att de är kritiska mot att tobaksindustrin har lanserat det vita snuset.

Tobaksfakta har undersökt allmänhetens kännedom om, och attityder till, det vita snuset. Resultaten visar bland annat att 50 procent i åldersgruppen 18-29 års ålder känner till att tobaksindustrin har lanserat det vita snuset – som säljs i många olika smaker och har blivit alltmer populärt bland unga under de senaste åren. Motsvarande siffra i åldersgruppen 65-80 år är endast 16 procent.

Undersökningen visar också att allmänheten generellt är kritiska till tobaksindustrins lansering av det vita snuset, men att även uppfattningarna skiljer sig mellan olika åldersgrupper. I den yngsta åldersgruppen uppger 64 procent att de är kritiska, jämfört med 83 procent i den äldsta åldersgruppen.

A Non Smoking Generations senaste Novusundersökning visar att användningen av vitt snus bland unga i 14-18 års ålder har ökat från sju procent till 16 procent mellan 2019 och 2021.

Vill du hjälpa oss att motarbeta tobaksindustrins försök att locka unga in i nikotinberoende? Stöd vårt arbete här.