En majoritet bland unga rökare vill sluta

CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, har utkommit med rapporten Skolelevers drogvanor 2014. Rapporten ges ut årligen, sedan tio år tillbaka.

Tobaksbruket går ned bland niondeklassare – men inte bland gymnasister. I år är det första gången som pojkar och flickor i gymnasiets årkurs 2 röker lika mycket – cirka 30 procent röker. Slår man ihop de som röker och de som snusar blir andelen tobakskonsumenter klart högre bland pojkar än flickor. Pojkar i årkurs 2 på gymnasiet röker också mer än tidigare.

I undersökningen svarar även en majoritet av de tillfrågade som röker att de vill sluta röka – men att de vill göra det i framtiden. Vi på A Non Smoking Generation vill uppmana alla unga som vill sluta röka att använda den sluta-röka-app som vi i samarbete med UMO.se har tagit fram. Appen kan vara hjälp på vägen.