En rökfri innerstad kan bli verklighet

Den 1 juli 2019 införs rökförbud på uteserveringar, idrottsplatser, lekplatser och perronger, men även utanför entréer till olika allmänna utrymmen. I praktiken kan det leda till att Stockholms innerstad med tätt utbud av butiker och restauranger blir rökfri.

Den nya tobakslagen som träder i kraft i sommar innebär att det blir förbjudet att röka på fler offentliga platser utomhus. Förbudet omfattar cigaretter, e-cigaretter och vattenpipor och gäller utanför entréer till lokaler som är till för allmänheten, såsom butiker och restauranger. Suzanne Bengtsson, som ansvarar för frågan hos länsstyrelsen, menar att konsekvensen av lagen kan bli att gatorna i Stockholms innerstad blir rökfria.

Läs mer om den nya lagen hos Svenska Dagbladet.