En sista hyllning till Margaretha Haglund (1948-2022)

Med stor sorg har vi nåtts av nyheten att Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert, har gått bort efter en tids sjukdom. För att hedra minnet av henne vill vi uppmärksamma hennes livslånga gärning för det tobaksförebyggande arbetet. Tack för allt Margaretha.

I över 50 år har Margaretha Haglund, också kallad ”Farmor mot tobak”, kämpat för bättre folkhälsa genom att driva kampen mot tobaksindustrin. Hennes expertis och arbete, på bland annat Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet och Tobaksfakta, har haft stor betydelse och hyllats både i Sverige och internationellt.

När A Non Smoking Generation firade 40 år sedan organisationens start 1979 tilldelades Margaretha utmärkelsen Guldvingen och utnämndes till ”tobaksfri hjälte” med motiveringen:

Margaretha Haglund har med stor kunskap och ett livslångt, aldrig sinande engagemang verkat för tobaksfria barn och ett tobaksfritt Sverige.

Margaretha är en sann förebild och hennes livsgärning kommer att fortsätta inspirera samt vägleda oss framåt i arbetet för en tobaksfri generation.

Vi skickar tankar och kärlek till Margarethas familj.