”En stor del av artiklarna bygger på tobaksindustrins PR-utspel”

27 januari 2020
 / 
”En stor del av artiklarna bygger på tobaksindustrins PR-utspel”

I Resumé ifrågasätter tobaksdirektörerna på Philip Morris och Svenska Snustillverkarföreningen A Non Smoking Generations senaste rapport och A Non Smoking Generation undrar vi om de verkligen har läst densamma?

Givetvis är inte allt som skrivs om tobak dold tobaksreklam. Om man läser rapporten som genomförts av det oberoende mediebevakningsföretaget Meltwater är det 12% av artiklarna som bedömts som positiva till tobak eller tobaksindustrin och det beräknade annonsvärdet av dessa uppgår till 43,7 miljoner kronor. A Non Smoking Generations egen bedömning är till exempel att en stor del av de artiklar som i rapporten bedömts som neutrala i själva verket tobaksindustrins PR-utspel för att lansera nya tobaksprodukter.

Patrik Strömer, generalsekreterare på Svenska Snustillverkarföreningen får det att framstå som att han tidigare har stått på A Non Smoking Generations sida och menar att vi är överens om att minderåriga inte ska ägna sig åt nikotin i någon form. Det är ett märkligt uttalande med tanke på att Patrik Strömer vet lika väl som vi att det bara är barn som börjar med tobak oavsett om det är snus eller cigaretter. (I vår senaste Novusmätning svarade 83% av alla tobaksbrukare att de börjat i tonåren) Om Patrik Strömer och Svenska Snustillverkarföreningen verkligen stod på vår och barnens sida i detta skulle han i stället hjälpa oss att driva alla de åtgärder som krävs för att skydda barnen från att börja, som införande av Tobaksfri skoltid, eller att inkludera samtliga nikotinprodukter i den tobakslagstiftning som förbjuder reklam och lockande smaker. Problemet är bara att de inte har några framtida kunder då. Patrik Strömers logik verkar vara att barnen ska lära sig snusa i stället för att röka eftersom snus är mindre farligt?

A Non Smoking Generation arbetar för att barn ska förbli helt tobaksfria, av hälsoskäl, av ekonomiska skäl och sist men inte minst av hållbarhetsskäl.

På världens alla tobaksodlingar arbetar minst 1,3 miljoner barn under 14 år enligt ILO. Den verkliga siffran är antagligen betydligt högre eftersom det är både förbjudet och stigmatiserat att låta barn arbeta i stället för att gå i skolan. Ytterst beror barnarbetsproblemet på att tobaksindustrin inte betalar vad det kostar att odla tobak. En tobaksbonde tjänar ca 1000-1500 kr på ett år. Det säger sig självt att man då varken har råd att anställa vuxna arbetare eller skicka sina barn till skolan. Förutom att dessa barn inte får den utbildning de har rätt till så blir de också sjuka i det här arbetet. En dags arbete på odlingarna kan ge lika mycket nikotin i blodet som 50 cigaretter.

Anette Rosengren, nordenchef, Philip Morris, skriver ”Vi har globala engagemang som rör allt från tobaksodling, arbetsförhållanden, brottsbekämpning till att göra Sverige och världen rökfri” och efterlyser ett samarbete med oss. Om det nu var så att Philip Morris var så engagerade så undrar vi varför det ser ut som det gör på världens alla tobaksodlingar? Och hur kommer det sig att man inte bara slutar att sälja cigaretter om man verkligen vill göra Sverige rökfritt?

Anette Rosengren bedyrar också att de inte marknadsför sina produkter i sociala medier, men så sent som i maj 2019 fick Philip Morris International dra tillbaka en global sociala medier-kampanj sedan Reuters avslöjat att bolaget har använt sig av unga influencers för att sälja sina nya produkter. Bland annat har de använt sig av den 21-åriga ryskan Alina Tapilina. En av Sveriges främsta artister lanserade också ett album med väl synliga Marlboro-paket hängande i sina öron sommaren 2018. Artisten tapetserade samtliga kanaler i sociala medier med bilden och samtliga frågor från oss har bemötts med total tystnad. Vi har givetvis inga bevis för att detta var sponsring, men det kan vi låta var och en bedöma.

Vi har medvetet valt att inte hänga ut enskilda aktörer, vare sig influencers, tobaksbolag (som är långt fler än Philip Morris och Svenska snusbolag) eller privata personer. För den som vill veta mer om våra källor och hur vi arbetar så finns mer fakta på vår hemsida. Vi letar hela tiden efter bra samarbetspartners för att öka våra chanser att inspirera fler unga att förbli tobaksfria. Viktigt att poängtera här är dock att vi inte samarbetar med tobaksindustrin. Våra intressen är helt enkelt inte förenliga.