En värld utan tobak diskuterades i Paris

Företrädare för tio länder möttes i Paris den 20 juli för att diskutera effektiva åtgärder och strategier för att minska rökning. Sverige representerades av statssekreterare Agneta Karlsson. På mötet diskuterades neutrala tobakspaket, ”plain packaging”.

– Målet är att den generation som föds i dag kommer att vara en generation utan tobak, sade Frankrikes hälsominister Marisol Touraine.

Frankrike är ett av flera länder som har beslutat att införa neutrala cigarettpaket.